MediaWatch

Internetøkonomiens udvikling - kontekst og omfang

DOD ville undersøge muligheden for at skabe et kommunikationsnetværk, der kunne overleve et atomangreb.

Ideen var at skabe et decentralt kommuni-kationsnetværk, som ikke kunne sættes ud af spil ved at bombe nogle få centrale steder. Desuden skulle netværket være indrettet sådan, at man ikke på forhånd skulle kunne forudsige kommunika-tionsvejen, og dermed opspore militære oplysninger.

Herefter fortsatte udviklingen som følge af at DOD, underleverandørerne og universiteterne fandt ud af, at den måde at kommunikere på var særdeles hensigtsmæssigt med hensyn til flere forhold.

I de seneste år har internetteknologierne og applikationerne vokset hurtigere en nogen kunne have forestillet sig for bare få år siden, og der er blevet skabt helt nye former for kommunikation og handel som følge heraf. Det internet, der startede med en samling personlige websider med fotografier og lignende, som man kunne dele mellem venner og familie, har nu udviklet sig til et næsten altomfattende globalt fænomen med et utal af følgeprodukter i form af information, software- og hardwareapplikationer.

Internettets udvikling er ofte blevet sammenlignet med den industrielle revolutien. Selvom internetøkonomien endnu ikke har nået det samme økonomiske omfang som industrien, så har de to fænomener det tillfælles, at de i den grad har haft indflydelse på, hvordan mennesker arbejder, kommunikerer og driver forretning. Indenfor forretnings-verdenen har internettet skabt en helt ny opfattelse af tre centrale faktorer: infor-mation, viden og hastighed. Internettets indflydelse på disse faktorer har skabt helt nye måder, hvorpå man driver forretning gennem et udvidet antal relationer med handelspartnere, viden om kundebehov og tilfredsstillelse af disse, viden om og forventninger til fremtidige forbrugerkrav, som kan anvendes til at skabe nye produkter og services, og som kan anvendes til at designe pris- og promotionstrategier, der er præcis i overensstemmelse med forbrugernes villighed til at betale herfor. Den hastige og omsiggribende udvikling i internettets teknologier, og den heraf følgende udnyttelse til økonomiske aktiviteter, har skabt det, som man nu kalder for "internetøkonomien".

Internetøkonomien er i væsentlighed forskellig fra de traditionelle økonomier, hvor konkurrencen først og fremmest baseres på udnyttelse af arbejdskraft og råmaterialer. I internetøkonomien ligger nøglen til at skaffe sig konkurrence-mæssige fordele først og fremmest i en optimal udnyttelse af højhastigheds-netværk og internet applikationer.

University of Texas har udvikelt en model, som de kalder Internet Economy IndicatorsTM til at måle centrale aspekter af internetøkonomien. Modellen, der er sponsoreret af Cisco Systems, er et forsøg på at skabe et solidt grundlag for at konceptualisere og måle de forskellige komponenter, som tilsammen udgør hele internetøkonomien. Ifølge modellen består internetøkonomien af fire hovedsegmenter:

Internetinfrastruktur-segmentet

Internetapplikation-segmentet

Virksomheder indenfor denne katagori inkluderer: producenter af software til on-line søgemaskiner; konsulenter og leverandører af internet trænings-programmer; udviklere af multimedie applikationer og andre applikationer osv.

Tredjeparts-segmentet

E-handels segmentet

Omfang og udvikling

Et nyligt gennemført studie fra Center for Research in Electronic Commerce ved University og Texas's Graduate School of Business har fundet frem til følgende centrale nøgletal for den seneste udvikling i internetøkonomien i USA.

- Internettets økonomi voksede fra $64 milliarder i de første tre måneder af 1998 til $108 milliarder i de første tre måneder af 1999; en stigning på 68 procent. Den samlede beskæftigelse i internetøko-nomiens erhverv udgør pt. 2,3 millioner mennesker.

- Internettets økonomi steg fra $301 milliarder i kalenderåret 1998 til estimeret $507 milliarder i 1999; hermed genererer internetøkonomien en større årlig omsætning i USA end store industrier som telekommunikation ($300 milliarder) og luftfart ($355 milliarder).

- E-commerce, der er den handel, som er blevet gennemført direkte over internettet, er steget med 127 procent fra første kvartal af 1998 til første kvartal af 1999.

- Af de 3.400 virksomheder, som er blevet undersøgt for at måle omfanget af internetøkonomien, eksisterede mere end en tredjedel ikke forud for 1996. Disse nye virksomheder beskæftiger i dag omkring 305.000 mennesker.

Mere fra MediaWatch

Seneste nyt

MediaWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs