MediaWatch

WWW-brugernes holdning til reklamer

Internet Director Tom Bang Hansen, CIA MediaCentralen, har ved hjælp af en marts-undersøgelse fra Dansk Net Analyse set nærmere på internetbrugernes holdning til TV- og bannerreklamer.

CIA MediaCentralen vil således give svar på følgende spørgsmål: Mener internetbrugerne, at reklamer er til gavn? Er der forskel på holdningerne til TV-reklamer og bannerreklamer? Er der forskellige holdninger blandt internetmediernes besøgende?

En fjerdedel af internetbrugerne mener, at reklamer er til gavn

Holdningen til TV-reklamer er mere markant end holdningen til bannerreklamer. Således er 44,7% indifferente på spørgsmålet om bannerreklamer er til gavn, mens 32,8% er indifferente med hensyn til TV-reklamen. En del af denne store forskel skyldes angiveligt, at det ikke er alle internetbrugere der er 100% bevidste om, hvad en bannerreklame er. De kan således godt mene, at de "farverige" grafikelementer, som optræder på de mest besøgte internetsites, er til gavn uden, at de svarer "enig" i det stillede spørgsmål.

Lille korrelation mellem holdning til TV- og bannerreklamer

I mediaplanlægningssammenhænge er dette naturligvis et forhold, som er vigtigt at have med i overvejelserne, idet den eventuelle manglende positive reklameopfattelse i den ene media-gruppe kan opnås i den anden.

Alvorligheden giver sig i særdeleshed til udtryk i det ræsonnement, at der er stor sammenhæng mellem reklamens opfattede gavnlighed og branding af det reklamerede mærke. Således vil der via mediaplanlægningen, på mediagruppeniveau, være mulighed for at tilføre den samlede kommunikation øgede brandingeffekt ved at anvende både TV og Internet.

Internetmediernes besøgende har forskellige holdninger

Den generelle tendens er, at TV-reklamer opfattes som værende mere gavnlige end bannerreklamer, men blandt DR Online og Yahoo's besøgende er dette forhold omvendt. Blandt Yahoo besøgende mener 31,2% at bannerreklamer er til gavn og for TV-reklamens vedkommende "kun" 28%. Det kan endvidere konkluderes, at TV2 Internet og Yahoo's besøgende generelt er mere enige i at reklamer er til gavn for forbrugeren.

Konklusion

Med al ære og respekt for at internettet stadig er et ungt medie og at ikke alle internetbrugere har opdaget teknologiens nytteværdier (herunder bannerreklamer), så ligger under der alle omstændigheder en kreativ udfordring i at tiltrække mere opmærkomhed og holdning til bannerreklamen. Udfordringen gælder alle mediabranchens aktører. Medierne må sørge for overenstemmelse/ harmoni mellem redaktionelt indhold og reklamer.

Reklamebureauer/webbureauer må lære at udnytte de kreative løsningsalternativer (Eksempelvis rich media bannere eller sponsorater). På internettet vil dette give sig udslag i en mere interaktiv og vedrørende reklame, og dermed et bidrag til øget anvendelighed. De interactive mediaplanlæggere må optimere deres værktøjer til at finde "reklamepladser", som er vedrørende i eksponeringssituationen.

Mere fra MediaWatch

Briefing: Ugen i mediebranchen

I JP/Politikens Hus har aviserne afsluttet forhandlingerne om afskedigelser, og samtidig er opsigelser blevet annonceret på flere andre adresser i Mediedanmark. En længe ventet aftale med Netflix landede, og i Norge er en global podcasttrend, som DR følger tæt, blevet tydelig. Få overblikket her.

Klumme: Censur af sociale medier styrer mod at været reguleret af annoncører

Der er de seneste år er der taget flere skridt mod en privatisering af reguleringen af ytringsfrihed på platforme, vi oplever som digital infrastruktur for den offentlige samtale. Det seneste træk, hvor annoncører boykotter Twitter, peger i retning af, at nu bliver grænserne også sat af virksomheder, skriver Uffe Gardel.

Seneste nyt

MediaWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs