MediaWatch

R: DR bør have ungdomskanal

Radikale Venstre vil rulle det smalle medieforlig tilbage - samme vej skal TV 2's tilladelse til product placement og DR's værditest.

Dagens Medie13'er besvares af Radikale Venstres medieordfører, Morten Østergaard (foto).

1. Hvad vil du arbejde for på den mediepolitiske front i den kommende valgperiode?

"I en tid hvor medierne forandrer sig med lynets hast, vil Radikale Venstre sikre et mediebillede, der er kendetegnet ved pluralisme, demokra­tisk medleven, tilgængelighed, oplysning, kritisk journalistik og kvalitet i bredeste forstand. Det forudsætter overordnet, at der skabes stærke public service-tilbud som alternativ til marke­det og de kommercielle aktører, hvoraf mange indgår i store internationale mediekoncerner. Radikale Venstre vil styrke Danmarks Radio, holde TV 2 fast på public service-forpligtelser og styrke de dele af TV- og radiomarkedet, som bidrager til den demokratiske samtale."

 

2. Vil den mediepolitiske retning blive ændret, hvis regeringsmagten skifter? – hvis ja, hvordan?

"I efteråret 2010 valgte regeringen at indgå et snævert medieforlig med Dansk folkeparti og Liberal Alliance som de eneste partier. Forliget angiver en helt forkert retning for den mediepolitiske udvikling i Danmark. VK-regeringens snævre medieforlig har svækket såvel DR som TV 2-regionerne, hvor DR som konsekvens af forliget har måttet gennemføre omfattende fyringsrunder, hvilket ikke kan undgå at berøre indhold og kvalitet i DR’s programvirksomhed til skade for lyttere og seere. Samtidig har TV 2-regionerne fået dårligere økonomisk mulighed for at løfte den øgede sendetid, som de blev tildelt i medieforligt. I en tid, hvor danske medier er under stærkt pres og konkurrence fra internationale medier, mener Radikale Venstre, det er vigtigt, at vi styrker vore public service-medier som Danmarks Radio, TV 2-regionerne og TV 2 frem for at svække dem."

 

3. Skal tilskuddet til blade med et oplag under 3000 bevares?

"Der findes ikke en magisk talgrænse for hvornår tilskuddet til blade med mindre oplag skal bevares. Radikale Venstre vil kigge hele tilskudsområdet efter i sømmene. Vi mener at tilskuddet til mindre blade bør tage udgangspunkt i kriterier om journalistisk kvalitet og demokratisk værdiskabelse i lokalmiljøet."

 

4. Skal fritstående netmedier have mediestøtte?

"Radikale Venstre ønsker at modernisere mediestøtten, så også forskellige netmedier kan opnå støtte. Konkret vil vi ændre Dagbladsnævnets støtteuddeling og navn, så der fremover kan gives støtte til oprettelse af internet- og mobilmedier samt udvikling af sideaktiviteter for dagblade. Ligeledes vil vi indføre støtte til fritstående internetmedier som etableringsstøtte i 3-5 år."

 

5. Skal FM4 tilbage til DR, når 24syvs koncession udløber?

"Radikale Venstre var som dele af den øvrige opposition imod udlægningen af den 4. Radiokanal i medieforliget. Hvad der skal ske efter valget har vi endnu ikke taget stilling til."

 

6. Skal distributionsstøtten omlægges?

"Radikale Venstre mener, at distributionsstøtten og mediestøtten som helhed skal omlægges. Radikale Venstre vil de indbyggede skævheder i støtteordningerne til livs, og vi ønsker at gå fordomsfrit til værks med en omlægning af hele området."

 

7. Skal medieforliget fra 2010 genforhandles?

"Medieforliget skal genforhandles, idet det nuværende forlig bygger på et alt for snævert flertal. Radikale Venstre anser mediepolitikken for at være en hjørnesten i den samlede danske kulturpolitik. Elektroniske medier har enorm indflydelse på demokratiets udvikling og kulturen i alle dens afskygninger. Tv- og radioprogrammer på den danske medieflade skal samle Danmark. Derfor skal der brede aftaler til. Radikale Venstre ønsker et endeligt opgør med blokpolitikken. Også på kulturområdet."

 

8. Skal TV 2's tilladelse til product placement inddrages?

"Radikale Venstre mener ikke at product placement hører hjemme på danske public-service kanaler. Product placement er skjult reklame, og det er Radikale Venstre imod."

 

9. Skal der tættere relationer P4 redaktioner og TV 2-regioner, som det anbefales i medieudredningen?

"Ja. Radikale Venstre har foreslået en sammenlægning, fordi vi tror det kan være med til at skabe mere kvalitet i den journalistiske dækning i lokalområder."

 

10. Skal der arbejdes målrettet for, at alle fodbold landskampe kun ses på TV 2 eller DR1?

"Det er urimeligt, at ikke alle danskere har mulighed for at følge store nationale sportsbegiven­heder på tv, for det er med til at skabe en national fællesskabsfølelse, som ellers er en mangel­vare i disse år. Radikale venstre vil derfor anvende EU-direktivet ”Audiovisuelle medietjenester uden grænser” (AVMSD), der giver mulighed for, at medlemslandene kan indføre en liste over store sports- og kulturbegivenheder, herunder landskampe og OL, som skal tilbydes landsdækkende tv-stationer. Landsdækkende forstås i denne sammenhæng som kanaler, der når ud til min. 90 pct. af seerne."

 

11. Skal DR’s nyindførte værditest afskaffes?

"Radikale Venstre går ind for mindre detailstyring af DR. Det kan være nødvendigt at genoverveje DR’s værditest og sammensætningen af de parametre, der indgår i vurdering af nye programmer."

 

12. Skal DR have frit råderum til at lancere nye kanaler?

"Radikale Venstre ser gerne, at DR lancerer nye kanaler. Vi har foreslået en ny nyhedskanal på fremmedsprog og en egentlig ungdomskanal."

 

13. Skal TV 2 sælges?

"Radikale Venstre vil fastholde det offentlige ejerskab af TV 2. Det er nødvendigt for at sikre en kvalitetsbetonet tv-kanal med stærke public service-forpligtelser. Et salg af TV 2 til f.eks. en hyperkommerciel international mediekoncern eller en kapitalfond kan hurtigt føre til både en uacceptabel kvalitetsmæssig og økonomisk dræning af stationen. Radikale Venstre vil derfor som udgangspunkt holde fast i TV 2 som et statsligt aktieselskab. Men vi er også åbne over for at se på om der er andre måder at organisere fremtidens TV 2. Det vigtigste er, at det er befolkningen og ikke en stor mediekoncern, der ejer TV 2."

Mere fra MediaWatch

"Helt generelt synes jeg selvfølgelig, at vi chefredaktører skal stille op"

Principielt bør mediechefer også stille op til kritiske interviews, når medierne forventer det samme af fx politikere, mener Berlingskes chefredaktør, Tom Jensen, efter kritik fra tidl. statsminister af manglende interviews med B.T.'s ansv. chefredaktør Michael Dyrby i kølvandet på dokumentarfilmen om metoo på TV 2.

Seneste nyt

Se flere jobs