MediaWatch

S: Medieforliget fra 2010 skal genforhandles

Ud med product placement og ind med støtte til fritstående netmedier - men først skal medieforligt genforhandles. S om 13 store mediepolitiske spørgsmål.

Dagens Medie13'er besvares af Socialdemokraternes medieordfører, Mogens Jensen (foto).

 

1. Hvad vil du arbejde for på den mediepolitiske front i den kommende valgperiode?

"Jeg vil arbejde aktivt for, at der sker en større omlægning af den danske mediestøtte, og at der sker justeringer på en række områder. Bl.a. DR's formåls-paragraf, TV 2 Regionernes vilkår, fordelingen af Public Service Puljen, hvor vi vil reducere midlerne og bruge pengene på en styrkelse af DR og TV-2-regionerne. Vi vil sikre, at danskerne kan se flere nabolandskanaler."

2. Vil den mediepolitiske retning blive ændret, hvis regeringsmagten skifter? – hvis ja, hvordan?

"Jeg ønsker overordnet set et opgør med regeringens mediepolitik. Øverst på Socialdemokraternes dagsorden er blandt andet indførelsen af en helt ny form for mediestøtte, der bl.a. skal tilgodese fritstående internetmedier, samt genindførelse af den særlige portostøtte til fagbladene."

3. Skal tilskuddet til blade med et oplag under 3000 bevares?

"Vi afventer resultaterne fra ''Udvalget om den fremtidige offentlige mediestøtte'' (Dyremose-udvalget). Der skal kigges på en ny og fremtidssikret måde at sammensætte den danske mediestøtte på. Vurderingerne fra udvalget vil skabe grundlag for en ny fordeling af støtten, men det essentielle er, at mediestøtten skal være langt mere teknologi-neutral. Men samtidigt skal det ske på en måde, således man ikke trækker gulvtæppet væk under de eksisterende mediehuse. Der skal rettes et særligt fokus de regionale og lokale mediehuse og dagblade, således at man holder fast i den decentrale mediestruktur, som kan understøtte den demokratiske proces i samfundet."

4. Skal fritstående netmedier have mediestøtte?

"Jeg vil arbejde for at fritstående netmedier skal have mediestøtte, således at de bidrager med kritisk journalistik til den demokratiske proces."

5. Skal FM4 tilbage til DR, når 24syvs koncession udløber?

"Vi har ikke taget stilling til dette spørgsmål endnu, da koncessionen først udløber om otte år. Men det er klart, at vi skal kigge på udlægningskravet, man har givet DR. Vi vil bringe DR’s udlægning af produktion til private producenter tilbage til samme stigningstakt som før det snævre VKO-forlig. D.v.s. en samlet udlægning på ca. 200 mio og ikke 250 mio som i dag."

6. Skal distributionsstøtten omlægges?

"Distributionsstøtten skal omlægges, men vi afventer Dyremose-udvalget."

7. Skal medieforliget fra 2010 genforhandles?

"Medieforliget fra 2010 skal genforhandles. Hvis Socialdemokraterne får regeringsmagten, vil vi trække de forringelse, som den nuværende regering indførte tilbage. Som forliget ligger nu, er det de danske seere og lyttere, der er de store tabere."

8. Skal TV 2's tilladelse til product placement inddrages?

"Jeg ønsker at trække regeringens tilladelse til product placement i TV 2's programmer tilbage. Desuden ønsker vi, at der ikke må sendes reklamer i og omkring de udsendelser, der er produceret og sendt med støtte fra Public Service Puljen. Altså vi vil fastholde ”En god film uden afbrydelser”. Jeg er heller ikke tilhænger af, at udenlandske selskaber får licenskroner til programmer, der sendes på udenlandsk-ejede stationer."

9. Skal der tættere relationer P4 redaktioner og TV 2-regioner, som det anbefales i medieudredningen?

"Der skal ikke være en tættere relation imellem P4 redaktioner og TV 2-regioner, men de skal samarbejde fornuftigt således, at danske seere og lyttere får den bedste public service og kritisk journalistisk i deres lokal område."

10. Skal der arbejdes målrettet for, at alle fodbold landskampe kun ses på TV 2 eller DR1?

"Det er urimeligt, at alle danskere ikke har mulighed for, at følge store nationale sportsbegivenheder på tv. Store sportsbegivenheder er med til at skabe en national fællesskabsfølelse, som ellers er en mangelvare i disse år. Socialdemokraterne vil derfor anvende EU-direktivet ”Audiovisuelle medietjenester uden grænser” (AVMSD), der giver mulighed for at medlemslandene kan indføre en liste over store sports- og kulturbegivenheder, herunder landskampe og OL, som bør DR og TV 2."

11. Skal DR’s nyindførte værditest afskaffes?

"Vi vil med DR drøfte værditestens konsekvenser til DR's virksomhed og derefter tage stilling til det."

12. Skal DR have frit råderum til at lancere nye kanaler?

"Nej, DR skal ikke have frit råderum til lancere nye kanaler. Mediestøtten skal bruges på at sikre kvalitet af DR's nuværende public service kanaler."

13. Skal TV 2 sælges?

"Jeg går ikke ind for et salg af TV 2. Det står helt klart, at tankerne omkring et salg af TV 2 øjeblikkeligt vil blive sat i bero, hvis vi vinder regeringsmagten. Dette vil være noget af de første som sker, hvis Socialdemokraterne får regeringsmagten. Dernæst vil vi indkalde til forhandlinger om en ny medieaftale, som skal afløse den blokaftale, som VKO har indgået."

- LR

Mere fra MediaWatch

ViacomCBS sælger studiebygninger i milliardhandel

Den amerikanske mediekoncern ViacomCBS skiller sig af med over en million kvadratmeter studieområder og -bygninger, som har dannet ramme om et væld af tv-shows og optagelser af serier og film siden 1928.

Seneste nyt

Se flere jobs