MediaWatch

Nævn trækker en streg for lokalradio og SBS

SBS Radio og samtlige regionale og lokale kommercielle radiostationer har fået en deadline - alle sendetilladelser udløber om 14 måneder. Radio- og tv-nævnet forlænger ca. 300 lokale radiosendetilladelser, således at de alle udløber den 2. marts 2007. Dermed stopper alle radiotilladelser på den samme dato, og alle frekvenser kan samlet inddrages i en stor replanlægning af FM-båndet, såfremt den besluttes. "Det er slet ikke usandsynligt, at sendetilladelserne forlænges efter den 2. marts 2007, men vi har ønsket at sikre os en vis fleksibilitet i forhold til, at der muligvis bliver sat gang i en replanlægning af FM-båndet i løbet af 2007," siger Christian Scherfig, formand for Radio- og tv-nævnet til MediaWatch. Den politiske beslutning om en replanlægning falder formentlig i januar 2007, når prøveplanlægningen er udført og diskuteret. Radio- og tv-nævnet fik kort før jul overdraget opgaven med at regulere alle lokale radio- og tv-sendetilladelser, som led i regeringens ønske om en harmonisering og professionalisering af mediereguleringen. Det betyder samtidig, at de gamle lokalnævn nedlægges. Desuden justeres ordlyden i sendetilladelserne, så de passer til den nye mere lempelige lokalradio- og tv-lovgivning, f.eks. at networking nu er tilladt. En fælles udløbsdato om 14 måneder berører mange regionale og lokale radioer, og ikke mindst hele SBS Radio, med Voice og Radio2, der er bygget på et stort antal lokale sendere. SBS Radio er nu ikke rystet over udsigterne. "Det er ikke overraskende for os, at nævnet ønsker en slags koordinering af frekvenser før en mulig replanlægning. Vi håber blot, at man vil erindre sig, at radiostationer er virksomheder, der har behov for stabilitet, og at man vil forlænge tilladelserne administrativt med i hvert fald et år af gangen, indtil der findes en mere permanent ordning med mindst femårige sendetilladelser," siger direktør Henrik Knaack, SBS Radio, til MediaWatch. "Alle radioaktører, store såvel som små, kender betingelserne på lokalradiomarkedet, og de er gået ind i markedet på de betingelser," siger Christian Scherfig. Nævnsformanden minder også om, at samme principper gælder en mulig replanlægning. Alle aktører – også Radio100 FM og den kommende ejer af det landsdækkende frekvenssæt - har været bekendt med, at der måske kommer en replanlægning, der vil ændre markedsbetingelser og sendemuligheder for den enkelte radio.

Mere fra MediaWatch

Trial banner

Seneste nyt

Se flere jobs