MediaWatch

DI: Staten og DR ud af digitalt tv

Betingelsen for et levedygtigt jordbaseret digitalt sendesystem er, at det ledes af én privat gatekeeper, der overser alle multiplekser. Gatekeeper-rollen til det jordbaserede tv-sendenet, DTT, bør indtages af et konsortium af private aktører, der stiller kanalplads til rådighed for alle, også DR og TV2, og får mulighed for at optimere det digitale terrestriske net og forretningen. Alle andre løsninger vil hæmme den private medieindustris muligheder, siger Dansk Industri. Op til et nyt medieforlig har DI for første gang engageret sig i de mediepolitiske spørgsmål, med særlig fokus på det jordbaserede digitale sendenet, som byder på muligheder for mediebranchens aktører og for en lang række leverandører, hvoraf mange er blandt DIs medlemmer. Da de første planer for DTT blev lanceret i 2000/01, havde den private mediesektor svært ved at få øje på det forretningsmæssige grundlag. I dag finder DI, at det er ikke urealistisk, at der kan etableres et kommercielt bæredygtigt digitalt jordnet, hvis det sker på et fuldt forretningsmæssigt grundlag. "Betingelsen er dog, at politikerne etablerer en selvstændig, kommerciel gatekeeper funktion. Kun den model kan optimere frekvensanvendelsen på tværs af alle multiplekser og sikre fælles standarder for kodning, chipkort m.m.," siger DIs direktør Poul Scheuer. Derfor foreslår DI en ændring i den nuværende medieaftale, hvori det fremgår, at DR og TV2 driver deres eget public service multipleks. "Hvis den kommercielle udnyttelse af digitalt tv henvises til et separat og selvstændig multipleks – sideløbende med et offentligt public service multipleks – bliver det økonomiske grundlag for en privat gatekeeper mindre attraktivt. Og der bliver dobbelt risiko for, at hverken det private eller det offentlige digitale terrestriske sendenet kommer til at løbe rundt," advarer DIs direktør. Han mener også, at en offentlig ejer af sendenettet skærper risikoen for statslig subsidiering og dermed forvridning i forhold til andre distributionsformer, som kabel-tv, satellit, internet og mobil. DR vil meget nødig sende i et DTT net, der ejes af private konkurrenter. DRs nyhedsdirektør foretrækker en statslig ejer og gatekeeper. "Danmarks Radio forventer at få indflydelse på indhold og struktur i sendenettet i partnerskab med andre, for hvem kan siges at være en neutral aktør ud over staten," siger nyhedsdirektør Lisbeth Knudsen, der for nogle dage siden fik lejlighed til at kommentere forslaget på et debat møde af afholdt af Dansk Industri. For at sikre neutralitet, forslår DI også, at der skabes afstand mellem hovedaktørerne DR og TV 2 og det digitale sendenet. Det skal ske ved, at staten som led i den kommende medieaftale overtager Broadcast Services Danmark A/S, der i dag ejers af DR og TV 2. BSD er den førende virksomhed indenfor etablering og vedligeholdelse af sendeanlæg og selskabet får en hovedrolle i driften af DTT nettet.

Mere fra MediaWatch

Trial banner

Seneste nyt

Se flere jobs