MediaWatch

Ericsson med røde tal for hele 2001

I forhold til året før er der tale om en kraftig tilbagegang, da selskabet dengang kom ud med et tilsvarende overskud.
Alle mobiltelefonselskaber har dog på grund af den langvarige nedgang på mobiltelefonmarkedet haft problemer i de senere måneder.

Ericsson fastholder dog, at stærke salgstal inden for nye teknologier får virksomheden tilbage i sorte tal inden for en kort periode.

Selskabet mener endvidere, at det stærke fald i markedet i slutningen af 2001 blot er et temporært fænomen.

Ved udgangen af 2001 var det samlede antal mobilbrugere på verdensplan vokset til 940-950 millioner, svarende til en procentvis vækst på 25-35, og dermed på linje med de for-ventninger mobilselskaberne (herunder Ericsson) havde sat for året.

I 2002 forventer Ericsson at yderligere 200 millioner mobil-brugere vil komme til, svarende til en solid vækst på 20-25 procent.

Ericsson's langtidsprognose gældende frem til 2005 lyder i den forbindelse på et samlet globalt mobilbrugerantal på 1,6 milliarder.

Antallet af nye mobilbrugere i 2001 blev på 390 millioner altså lidt under forventningen på 400 millioner, hvilket ifølge Erics-son afspejler en langsommere end forventet udskiftning af telefoner.

Mere fra MediaWatch

Seneste nyt

Se flere jobs