MediaWatch

Telestyrelsen irettesætter TDK

Tele Danmark bliver desuden bedt om at sende en kopi til Telestyrelsen af det offentliggjorte standardtilbud på delt anvendelse, som det står i EU-forordningen, at det skal. Endelig skal Tele Danmark fremsende kopi af de korrektioner til selskabets eksisterende standardtilbud på fuld ubundtet adgang samt samhusning, som forordningens bestemmelser måtte have givet anledning til. Anmodningen sker på baggrund af en forespørgsel fra Tele Danmark.

Ifølge forordningens art. 3.1 påhviler det Tele Danmark senest den 31. december 2000 at offentliggøre de ovennævnte standardtilbud. Tele Danmark har hertil i brevet af 11. januar 2001 oplyst, at selskabet mht. standardtilbud om delt adgang til abonnentledningerne forventer, at der med udgangen af januar måned 2001 vil kunne foreligge et standardtilbud om delt anvendelse.

Telestyrelsen påpeger overfor Tele Danmark, at styrelsen finder det stærkt kritisabelt, at Tele Danmark ikke til den i forordningen fastsatte dato har offentliggjort et sådant standardtilbud. Dette skal især ses i lyset af, at den formodede dato for den seneste rettidige offentliggørelse må have været selskabet bekendt, siden det oprindelige forslag til forordning blev fremsat af Kommissionen den 12. juli 2000.

Telestyrelsen bemærker afslutningsvis i anmodningen, at styrelsen tager Tele Danmarks udsagn om, at det vil offentliggøre de ovennævnte standardtilbud med udgangen af januar 2001 til efterretning. Samtidig med offentliggørelsen anmodes standardtilbuddet fremsendt til Telestyrelsen.

Mere fra MediaWatch

Seneste nyt

MediaWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs