MediaWatch

Telestyrelsen vejleder i samtrafik

Formålet med vejledningen at fremme forståelsen af samtrafikreglerne i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet (teleloven) med tilhørende bekendtgørelser. Det er samtidig formålet at informere om de muligheder, der er for en hensigtsmæssig inddragelse af Telestyrelsen i forbindelse med konfliktløsning og forhandlinger om samtrafik.

Vejledningens fokuserer på mulighederne for inddragelse af Telestyrelsen i forbindelse med forhandling om samtrafik. Dette kan være i forbindelse med behov for konkrete oplysninger, rådgivning, lovfortolkning eller i forbindelse med konfliktløsning mellem forhandlingsparterne.

Vejledningen indeholder desuden en kortfattet redegørelse for hvilke pligter og rettigheder, der gælder for samtrafikkens parter. Der redegøres også for udvalgte dele af samtrafiklovgivningen.

Mere fra MediaWatch

Seneste nyt

MediaWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs