MediaWatch

Stort flertal for open source

Et stort flertal i Folketingets forskningsudvalg bakker nu op omkring open source. På baggrund af et forslag fra SF i foråret om at understøtte udbredelsen af open source, har Folketingets forskningsudvalg lavet en beretning, der støtter open source.

Forskningsudvalget finder, at der for samfundet som helhed er mange kvaliteter i den udviklingsmodel for IT, som open source-programmel repræsenterer, og at den kan bidrage til en dynamisk IT-udvikling. Det er flertallets vurdering, at open source rummer potentiale for færre udgifter til IT, større sikkerhed mod aflytning og netindbrud, større driftsikkerhed og større muligheder for tilpasning af programmel til konkrete opgaver, og for at brugerne bliver mindre afhængige af enkelte leverandører.

Det er flertallets opfattelse, at en dynamisk IT-udvikling vil nyde godt af brug af åbne standarder, som f.eks. HTML. Det vil betyde, at mange producenter vil kunne byde ind med programmel, at brugere vil få flere produkter at vælge mellem, samt at brugerne kan vælge forskellige produkter uden at få besvær med at kommunikere, udveksle filer m.m., fordi standarderne er forskellige. Åbne standarder er centrale for al open source-programmel og er en væsentlig forudsætning for dets udvikling og anvendelse.

Forskningsudvalget mener, at det offentligt så vidt muligt bør anvende åbne standarder, idet der heri også ligger, at standarderne ikke må være pålagt restriktioner fra virksomheder og lignende. Det vil gøre det offentlige mindre afhængig af enkelte producenter som leverandører til hver af de mange forskellige IT-opgaver. Det vil gøre det muligt for borgerne at være uafhængige af en enkelt eller få producenters produkter, når de skal kommunikere med det offentlige. Uanset anbefalinger om anvendelse af open source i det offentlige, er det flertallets opfattelse, at de konkrete beslutninger om programmel, udstyr m.m. må tages af dem, der normalt har ansvaret herfor.

Det er flertallets opfattelse, at åbne standarder og afvisning af patenter på programmel er en væsentligt forudsætning for en fair og reel konkurrence mellem produkter og teknologityper inden for IT og i særdeleshed inden for computerprogrammel. Reguleringen kan, hvis man ønsker det, foregå indenfor de almindelige ophavsretslige regler.

Ifølge Forskningsudvalget kan patentering af programmel være hæmmende for en dynamisk udvikling af IT, og vil være specielt hæmmende for open source. Det er imidlertid flertallets ønske at en endelig stillingtagen til patenter skal afvente en redegørelse i folketinget herom. Udviklingen af open source får et større perspektiv, hvis det sker på europæisk plan. Det er derfor væsentligt, at der sker en koordinering gennem EU.

Flertallet i Forskningsudvalget henstiller til regeringen, at regeringen bidrager med at formidle information om mulighederne i open source og om erfaringer med open source og:

- at regeringen anbefaler statslige institutioner, virksomheder, administrationer m.m., at der i IT-udbud vedrørende programmel normalt indgår mulighed for at tilbyde open source løsninger,

- de normalt anmoder om tilbud på open source-løsninger, når der laves IT-udbud vedrørende programmel,

- at programmel, der udvikles til det offentlige, normalt udvikles efter principperne i open source,

- at regeringen udarbejder en liste over åbne standarder, der anbefales til forskellige formål, og løbende justerer en sådan liste, samt at regeringen anbefaler, at det offentlige gør det muligt for borgere at kommunikere elektronisk (e-post, fil-udveksling m.m.) med det offentlige gennem åbne standarder,

- at regeringen forelægger en redegørelse om patenter på programmel i folketinget med henblik på forhandlingerne om den europæiske patentkonvention,

- at regeringen i EU-regi arbejder for etablering af rammer, som på europæisk plan kan støtte udviklingen af open source.

Mere fra MediaWatch

Seneste nyt

MediaWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs