MediaWatch

Boo.com forklarer fiasko

Under programpunktet "Lessons learned from B2C shake-out" delte tidligere teknisk chef for Boo.com, Tristan Louis, ud af de erfaringer, som Boo.com gjorde sig i forbindelse med etableringen og den efterfølgende lukning af Boo.com.

Tristan Louis pegede på fem punkter, som efter hans opfattelse var de afgørende for Boo.com's skæbne - "why Boo.com failed":

- For det første var forventninger til Boo.com spændt til bristepunktet - ikke mindst som følge af de store summer, Boo.com anvendte på udvikling af tjenesten. -Store penge giver store forventninger, som kan være vanskelige at opfylde, sagde Tristan Louis.

- For det andet blev der fra Boo.com's side sat for store krav til teknologien - krav som ikke blev opfyldt. For eksempel forventede Boo.com på baggrund af indhentede analyser, at udbredelsen af bredbånd ville ske langt hurtigere, end den efterfølgende har vist sig at gøre.

- For det tredje var efterspørgslen efter varer hos Boo.com mindre end forventet. Igen havde analyser udarbejdet for Boo.com spået et langt større markedspotentiale, end der i praksis viste sig at være.

- For det fjerde planlagde Boo.com at gøre for mange ting på en gang. For eksempel forsøgte Boo.com at ramme det amerikanske og europæiske marked på én gang.

- Og for det femte var man hos Boo.com for sløve til at rette fejl. Dette hang blandt andet sammen med, at beslutningsprocesserne hos de 450 ansatte var for bureaukratiske og langsommelige.

På baggrund af disse forklaringer på Boo.com's fiasko anførte Tristan Louis en række erfaringer vedrørende opstart af en dot.com, som han ønskede at viderebringe:

Det er blandt andet vigtigt at bevare fokus og satse på en realistisk roll-out plan. Boo.com ville for meget på en gang, hvilket var medvirkende årsag til de mange vanskeligheder med at manøvrere Boo.com's opstart og udvikling.

Desuden var det Tristan Louis's erfaring, at "hype kills". De enorme forventninger til Boo.com opstod blandt andet på baggrund af en omfattende mediedækning måneder før Boo.com gik i luften. Sådanne opskruede forventninger kan være med til at ødelægge oplevelsen af det endelige produkt.

Det er endvidere af afgørende betydning, at teknikken fungerer upåklageligt og kan bære selv uventede store besøgsantal.

Det er tillige en god ide at skabe gode relationer til de offentlige myndigheder med henblik på hjælp omkring skatte- og momsforhold og andre lovgivningsområder af vital betydning for en grænseoverskridende service.

Endelig vurderede Tristan Louis, at en af Boo.com's store fejltagelser var manglen på kommercielle partnerskaber. Boo.com blev således udviklet selvstændigt fra bunden med hjælp af konsulentvirksomheder, men Tristan Louis anbefalede enhver dot.com virksomhed at indgå så mange strategiske partnerskaber som muligt med henblik på effektivt at udnytte de enkelte partnerskabers styrke.

Mere fra MediaWatch

Seneste nyt

MediaWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs