MediaWatch

Den ny økonomi stiller store krav til ledelse

Dansk erhvervsliv står ved en skillevej, hvilket også får betydning for ledelsesteori og ledelsesudvikling i de danske virksomheder. Det skriver professor, Ph.D. Bøje Larsen i en kommentar i Børsen. Bøje Larsen arbejder på Center for Virksomhedsudvikling og Ledelsesteknologi ved Handelshøjskolen i København.

Han mener, at dansk erhvervsliv befinder sig i en situation, hvor der udvikler sig en helt ny økonomi med nye idealer, nye arbejds- og organisationsformer og under helt nye strukturer.

Disse ændringer medfører automatisk nye udfordringer for danske erhvervsledere, som i stigende grad vil stå over for situationer, hvor f.eks. medarbejdere bliver til freelance- og kontraktarbejdere, hvor stabsfunktioner købes som konsulentydelser, hvor lagre flyttes til lagerhoteller, og hvor der til mange opgavers løsning dannes netværk mellem virksomheder.

Bøje Larsen mener, at der er behov for nye administrative støttesystemer for ledelse i disse virksomheder, ligesom der må foretages nærmere analyser af, hvilken økonomisk, projektmæssig og markedsmæssig information der er nødvendig for lederne.

De mere frie og organiske virksomhedsstrukturer, som den ny økonomi medfører, ændrer kravene til ledelse på en række områder, hvor de gamle modeller for projekt- og matrixorganisation ikke længere er brugbare.

For eksempel arbejdes der langt mere med samtidig udvikling, hvor flere grupper arbejder på det samme projekt sideløbende og først til sidst fører de forskellige dele af projektet sammen til en helhed.

Bøje Larsen mener også, at medarbejderne vil ændre sig og vil dele sig i andre og nye grupper - afhængig af om de tilpasser sig vilkårene for den ny økonomi eller ikke. Fag og hierarkisk placering vil ikke længere være afgørende, men derimod medarbejderens "ny økonomisk-hed", som Bøje Larsen kalder det.

Øverst i det nye medarbejder hierarki vil man derfor finde de personer, som er helt afgørende for virksomhedens overlevelse "stjernerne" som stort set selv kan afgøre honorar og øvrige ansættelsesvilkår. Herefter kommer "videnarbejderne" og endelig "vandbærerne", som er lavt uddannede og udfører de fysiske og ikke-krævende funktioner i virksomheden.

Denne ændring i medarbejderprofilen indebærer også ændringer i måden at lede på. Hvordan ledes f.eks. "stjernerne" på en måde, som gør, at de bliver i virksomheden? Bøje Larsen anvender bl.a. begrebet tiggeledelse som betegnelse for en ledelsesform, hvor det i virkeligheden er ledelsen, som er styret af medarbejderne, fordi ledelsen f.eks. er tvunget til at tigge særlige medarbejdere om at deltage i bestemte dele af virksomhedens arbejde.

Ledelse af "stjernerne" kræver endvidere mere individuel ledelse, hvor lederen skal give plads til vide personlige rammer uden samtidig at miste evnen til at skabe mening og tegne retning i kaos.

Disse forhold stiller efter Bøje Larsens mening store krav til nuværende og kommende ledere og til virksomhedernes ledelsesudvikling. På denne baggrund har Center for Virksomhedsudvikling og Ledelsesteknologi indledt et forsknings-og udviklingsprojekt i samarbejde med en række virksomheder om organisatorisk og ledelsesmæssig tilpasning til den ny økonomi.

Mere fra MediaWatch

Briefing: Ugen i mediebranchen

Salg af Chapter, sparerunde hos Sjællandske, nyt fra magasinbranchen samt forhandlinger i produktionsbranchen er blandt de større sager, der rullede ind i ugens løb i Mediedanmark. Få et overblik med denne uges briefing.

Seneste nyt

MediaWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs