MediaWatch

Kulturministeren åben for ny frekvensplan

Jens Rohde har bedt kulturministeren svare på, om hun vil få et uafhængigt konsulentfirma til at udarbejde nye frekvensberegninger, der kan sikre en bedre udnyttelse af frekvensbåndet.

Både med henblik på planlægningen af den femte radiokanal og for at fremskaffe flere landsdækkende kanaler til radio.

Kulturministeren oplyser nu, at Telestyrelsen er opmærksom på den hollandske udvikling omkring en ny planlægning af FM-båndet.

Planlægningen udføres af et hollandsk konsulentfirma i samarbejde med frekvensmyndighederne, men er baseret på principper, der på flere punkter afviger fra de planlægningsforudsætninger, der er aftalt for Europa.

Planen er for tiden under koordinering med nabolandene til Holland, herunder Danmark. Hvis koordinationsprocessen lykkes og forventningerne om en bedre udnyttelse af FM-båndet bliver indfriet, vil Telestyrelsen underrette Kulturministeriet om de nye frekvensmuligheder, så der kan tages stilling til, om noget lignende ønskes gennemført i Danmark.

Ministeren tilføjer, at gennemførligheden og nytten af de hollandske planer er meget omdiskuteret i fagkredse. En tilsvarende undersøgelse fra marts 2000 foretaget af et uafhængigt konsulentfirma i Storbritannien vedrørende mulighederne for en bedre udnyttelse af FM-båndet konkluderer, at der i Storbritannien primært vil være mulighed for etablering af flere lokalradiosendere, men ikke mulighed for etablering af flere landsdækkende/regionale FM-sendernet.

Hvad angår udbudet af kanaler på mellembølge meddeler Telestyrelsen via ministeren, at der aktuelt er frekvensmæssige muligheder for etablering af fem danske lav-effektsendere på mellembølge.

Men loven forbyder at der stilles mellembølgefrekvenser til rådighed for andre end DR, og der er ingen planer om at ændre loven med henblik på at andre end DR skal kunne udøve en sådan programvirksomhed.

Ministeren henviser til, at der ved ændringen af radio- og fjernsynsloven i 1992 blev skabt mulighed for radioprogramvirksomhed ved hjælp af satellit, og at dette var passende rammer for privat udsendelsesvirksomhed rettet mod større områder.

På den baggrund vil ministeren afvente dels den igangværende koordinering af den nye hollandske FM-frekvensplan, dels erfaringerne med planen i praksis, før der tages stilling til, om der skal tages initiativ til et tilsvarende beregningsarbejde i Danmark.

Ministeren har dog anmodet Telestyrelsen om at holde sig løbende orienteret om udviklingen vedrørende den nye hollandske frekvensplan.

Mere fra MediaWatch

Rørbye Rønn afliver spekulation om store biograffilm på DRTV

Maria Rørbye Rønn glæder sig over, at politikerne letter på detailstyringen af public service-stationen og giver DR en større fleksibilitet til at kunne omstille sig digitalt. Men hun afviser, det vil ændre i konkurrencesituationen i forhold til private medier.

Seneste nyt

MediaWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs