MediaWatch

Svenske banker indtager Internettet

De svenske banker har et teknologisk forspring, som det senere vil vise sig at de danske får svært ved at indhente. Hvor MeritaNordbanken allerede har over 1 million Internetkunder, er Danmarks banker først ved at forberede sig på at udnytte Internettet.

I øjeblikket forbereder de svenske banker sig på at indtage resten af Europa med koncepter, hvor Internet-banking er blandt de væsentligste konkurrenceparametre. Flere af dem er allerede godt på vej til at penetrere det danske bank-marked, og også her kommer Internettet og ikke mindst det mobile Internet til at spille en væsentlig rolle i konkurrencen.

Mens de danske banker først er ved at forberede sig på Internettets muligheder og mulighederne for at drive bankforretning over mobiltelefon-nettet så er svenskerne allerede langt fremme med indførelse af WAP-tjenester.

De svenske banker overgår de fleste andre banker med hensyn til engagent på Internettet. De tilbyder dels flere produkter eller tjenester over Internettet, de er længere fremme med WAP-tjenester og som følge deraf har de også allerede flere Internetkunder. Mange af dem planlægger at bruge disse fortrin som platform for at etablere sig i udlandet.

Betjening af bankkunder ved hjælp af Internettet har vist sig at rumme en række fordele for bankerne. Det giver næsten sig selv at det kræver langt mindre personalemæssige ressourcer når kunderne betjener sig selv automatisk over de elektroniske medier.

Desuden er der forhold der tyder på at kunderne gennemfører relativt flere bankforretninger, når de selv kan gøre det over Internettet i stedet for fysisk at skulle troppe op i en bankfilial, og alt sammen giver det større lønsomhed. Det giver bankerne mulighed for at reducere den løntunge servicedel og skære ned i personale-staben. Undersøgelser har vist at transaktioner over Internettet omkostningsmæssigt er 20 gange billigere sammenlignet med den samme ekspedition i en filial.

Flere observatører regner med at de svenske og øvrige nordiske bankers indtog i resten af Europa kan gå hen og udløse en ny konsolideringsbølge på internationalt plan. Det skyldes del at en effektiv udnyttelse af de nye teknologier som Internettet og WAP kræver relativt store investeringer og det samme gælder investeringer i de tilknyttede back-officesystemer.

Undersøgelser af danske banker har vist at flere af dem mener, at mangelfulde eller forælde IT-ressourcer er den væsentligste flaskehals for at bankerne kan satse fuldt ud på Internettet. Forventningen til de mange kommende nyinvesteringer i IT- og Internettet ventes at blive et af de væsentligste bevæggrunde for at der vil ske en yderligere konsolidering af bank-branchen i de følgende år, eventuelt gennem fusioner.

Mere fra MediaWatch

Seneste nyt

MediaWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs