MediaWatch

TV fusion

Fusionen mellem SBS Broadcast S.A.,Luxembourg - interesserne omfatter herhjemme bl.a. TvDanmark og Nordisk Radio Reklame og The Voice - og Central European Media Enterprises Ltd., Bermuda, har foranlediget tre amerikanske børsanalysefirmaer, Bear, Stearns & Co., Donaldson, Lufkin & Jenrette Securitie samt Prudential Securities til at anbefale "stærkt køb" på den amerikanske Nasdaq-børs, hvor begge selskaber er noteret. Der spiller her det særlige forhold ind, at Bear, Stearns & Co. har været rådgivere for SBS, mens Morgan Stanley Dean Witter rådgav CME.

Der er tale om en "definitiv aftale", hvorefter CME indgår i SBS ved en ren aktietransaktion til en værdi af 4,3 mia. kr. Det sker ved, at CME-aktionærer får ombyttet deres aktioner i holdet 0,5 til SBS serie A aktier, og der udstedes godt 14,2 mio. nye aktier, svarende til en samlet beholdning på 33% af det fortsættende selskabs værdi.

Sammenlægningen skaber Europas største radio- og tv-selskab, omfattende 18 tv-stationer og 12 radiostationer i 13 lande med et penetreret befolkningsunderlag på godt 150 mio. Sidste år havde selskaberne en samlet omsætning på godt 4 mia. kr. - det er lidt over halvanden gange så meget som DRs årsbudget - og de havde godt 450 mio. kr. i cash flow fra stationernes løbende driftsaktiviteter.

Harry Evans Sloan, der skabte SBS, bl.a. ved køb af tv- og radioaktiviteter i Danmark, fortsætter som adm. direktør i det fusionerede selskab og tillige som sideordnet bestyrelsesformand med Central European Media Enterprises' nuværende bestyrelsesformand Ronald S. Lauder - fra kosmetikdynastiet Estee Lauder. Harry Sloan siger gennem sin talsmand Jeff Pryor, at den primære fordel ved overtagelsen af CME er den stærkt øgede købekraft, især ved indgåelse af store handeler om serier og film med de store amerikanske produktions- og distributionsselskaber.

- Der er ikke planer om at koordinere de enkelte tv-stationers programflader mere end tilfældet er nu. Og der er de "local, local". Godt 60% af programfladen er lokalt producerede programmer, mens de resterende 40% i stor udstrækning er amerikanske film og serier, og dem kan vi få bedre priser på, når vi går ud og køber ind i større regi, siger Harry Sloan gennem sin talsmand.

- Det er planen at lægge større vægt på homeshopping i kombinationen tv-station og internethjemmeside, og det aktiveres først på den italienske tv-station Rete Mia og siden på den hollandske Net 5, siger Jeff Pryor, der også mener, at der kan blive tale om home-shopping tv i Skandinavien. Han vil imidlertid hverken nævne land eller distributionskanal. Det sidste afvises af adm. direktør for TvDanmark, Jesper Sehested Lund, der siger, at der er planer om homeshopping tv, men at planerne ikke - som det ser ud nu - omfatter Skandinavien.

Han kommenterer i øvrigt sammnenlægningen med, at de indkøbte, udenlandske programmer er af vital betydning for tv-stationens økonomi -. og dfermed også evnen til at kunne finansiere egenproduktioner.

- De er med til at finansiere de danske egenproduktioner forstået på den måde, at vi kommercielt ikke kan tjene penge på disse produktioner. Det skyldes, at vi ikke har mulighed for at optimere indtjeningen på tv-spots omkring disse programmer. Det vil kræve, at der sker en ændring i reglerne for at lave breaks i programmerne, og det vil vi arbejde for, når det ny medieforlig skal forhandles. Prissætningen på de udenlandske programmer er derfor af stor betydning, også for mulighederne for at lave danske egenproduktioner, og med den øgede købekraft ved overtagelsen af CME vil vi som den største enkeltaktør i Europa kunne opnå bedre priser.

Afventende holdning

Børsanalysefirmaet Moody's Investors Service indtager en afventende holdning over for sammenlægningen. Moody's vil efter dens endelige gennemførelse om godt seks måneder beslutte, om "synergipotentialet vil indebære en revision af det aktuelle, negative syn på kurserne". Sammenlægningen forudsætter fortsat godkendelse fra aktionærer og andre tilladelser. Moody's anser dog sammenlægningen for sund, fordi de to selskaber geografisk komplementerer hinanden, selv om de har fulgt forskellige strategier. CME har koncrentreret sig om at skabe sig en position som en betydende kommerciel broadcaster i Central- og Østeuropa, mens SBS genrelt har fokuseret på nichemarkeder ivesteuropæiske lande.

"Den samlede effekt af at sammenlægge hovedkontorer og hen over tiden også programkøb burde imidlertid resultere i betydelige besparlser," hedder det.

Når de amerikanske børsanalysefirmaer spiller en central rolle i handelen - og det fusionerede selskab, der fremover vil hedde SBS Broadcasting SA - skyldes det, at pengene er hentet hos amerikanske investorer, der spekulerer i kursstigninger ud fra betragtningen om, at de europæiske broadcasting-marked har betydelige, kommercielle vækstmuligheder i forhold til det amerikanske. Det fremgår også af denne udtalelse fra Harry Sloan:

- Alle 13 af vore kombinerede markeder vokser markant hurtigere end Nordamerikas mere modne markeder og hurtigere end Europas som sådan. Når man tager vores ledelse, gennemprøvede strategier, bundlinjefokus, større programressourcer og kompetente strategiske lokale partnere i betragtning, er der svært at forestille sig et mere attraktivt grundlag for en paneuropæisk broadcaster. Dette er en god forretning for SBS' aktionærer og giver os mulighed for at skabe ekstraordinære værdier. SBS' forpligtelse til at øge shareholders value reflekteres i vore seneste ni kvartaler med betydeligt forbedrede cash flow præstationer for de enkelte stationer.

Omsætning 20% frem

SBS Broadcasting SAs regnskab for 1998 viser en fremgang på 44% i nettoomsætningen i forhold til 1997 fra US $ 243 mio. til US $ 350 mio.

Driftstabet var US $11,7 mio. mod US $ 43,4 mio. og underskuddet var US $ 33,7 mio. mod US $ 43,9 mio.

Det indebar, at aktionærerne tabte US $ 2,30 pr. aktie i 1998 mod US $ 3,18 året før. I 4. kvartal 1998 var omsætningen i forhold til 1997 øget fra US $ 84 mio. til US $ 115 mio., og tabet var US $ 3,4 mio. mod US $15,3 mio. i 1997. SBS har inddelt sine aktiviteter i tre kategorier, Nordic Television Operations, der omfatter TvNorge, Kanal 5, ogTvDanmark, European Television Operations, VT4, SBS6 og TV2/Ungarn samt "Radio Operations", som indbefatter bl.a. The Voice og Radio City-stationerne i Sverige. Mens TvNorge mindskede sine driftstab med US $ 2,5 mio. og Kanal 5 med US $ 1,3 mio. øgede TvDanmark sit driftstab med US $ 1,1 mio.

Radiostationerne øgede deres driftsindtjening med US $ 1,4 mio.

- I 1999 mener vi, at vi kan øge omsætningen med anslået 20%, mens vi markant vil forbedre vores driftsresultater. Vi vil fastholde strategien med at forfølge nye muligheder i markedet, som indebærer mulighed for øget shareholder value. Vores nye schweiziske tv-licens afspejler denne strategi (SBS har indgået 50/50 joint venture med den schweiziske mediekoncern TA Media AG om den første nationale private tv-station i Schweiz, TV3, der fra september vil sende 16 timer om dagen). Det repræsenterer en vigtig vækstmuklighed for SBS, siger Harry Sloan.

CMEs tv-interesser, der nu indgår i SBS, omfatter Nova TV i Tjekkiet, PRO TV i Rumænien, POP TV i Slovenien, Markiza TV i Slovakiet og Studio 1+1 i Ukraine.

Mere fra MediaWatch

Seneste nyt

MediaWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs