MediaWatch

TV Business

Det fremgår af DRs programbudget for 1999. Til gengæld øger DR egenproduktionen med 310 timer. Den samlede sendetid for DR1 og DR2 øges med 180 timer til 6.510 timer.

- Det kan imidlertid meget vel være, at vi hen over året "henter" nedgangen i eksternt producerede programmer. Allerede nu har vi f.eks. afgivet en ordre på 24 timers programmer med Casper Christensen til produktionsselskabet Metronome, og jeg forventer, at der kommer flere.

Når vi investerer mere i co- og fremmedproduktioner på et mindre timetal skyldes det bl.a., at der hovedsagligt er tale om drama, der er forholdsvis kostbart at lave. Men samtidig har vi internt i DR præsteret en produktionsstigning på 50% efter at vi bl.a. lod in- og ekstern produktion konkurrere, og det betyder naturligvis, at vi køber, hvor prisen er bedst. Det skal ikke opfattes som om, at de eksterne produktionselskaber er for dyre. De lever i en meget hård konkurrence og er derfor absolut konkurrencedygtige, siger programchef Torben Frølich, DR TVs chefredaktion.

Radio tager tv-koncept

DR Radio udvider kun sendetiden med 160 timer til 54.600 timer, men til gengæld indføres en fælles chefredaktion for de fire kanaler fra 1. juni, og det vil give eksterne producenter af radiooprogrammer nye muligheder. Det sker efter den udbudsmodel, som DR TV indførte for at øge dynamikken - og seertallene - for et par år siden.

Chefredaktionsmodellen betyder, at de enkelte kanalchefer forsvinder, og at planlægning og produktion samles under ét ansvarsområde. Det indgår som led i en overordnet strategi, der skal tage højde for den digitale udvikling, der bl.a. vil indebære etablering af flere kanaler (efter Digtal Audio Broadcasting-modellen) og et fremtidigt kav til medarbejderne om, at de skal levere flere forskellige versioner af det samme program eller indslag til flere forskellige kanaler.

- Efter de seneste års sendetidsforøgelser vil DR TV og Radio i år primært satse på en videreudvikling af kvaliteten, siger generaldirektør Christian S. Nissen og bestyrelsesformand, borgmester Finn Aaberg.

- Vi må se i øjnene, at seerne i fremtiden går mindre efter distributøren og mere efter programindholdet. Derfor vil vi gøre såvel tv- som radioprogrammer til DR-mærkevarer, supplerer Christian S. Nissen.

I år opererer DR med indtægter på 2,727 mia. kr. og udgifter på 2,772 mia. kr. Det giver et bundlinjeresultat på 45 mio. kr. med en Folketingsfastsat licensforhøjelse på 3%, det næstsidste år i den aftalte licensperiode. Næste år budgetteres med indtægter på 2,751 mia. kr., udgiftsbesparelser på 100 mio. kr. og et resultat på 8 mio. kr., og 2001 øges indtægterne med 69 mio. kr., udgifterne med 57 mio. kr., og det giver et resultat på 11 mio. kr.

Trenden ventes i 1999 for tv fortsat at være danske programmer, og DR TV øger igen sin andel af danske programmer. For DR TV vil der som sådan være tale om en øgning fra 48% i 1997 til 63% i år. DR1 sendte i 1997 57% dansk og vil i år øge til 61%, mens DR2 går fra 36 til 67%. DR1 vil i år sende 4.390 timer og DR2 2.120, i alt 6.510 timer, hvoraf 4.480 timer er førstegangsudsendelser. Af de nye danske programmer på DR2 vil 74% blive genudsendt på DR1.

Danske co- og fremmedproduktioner udgør 310 timer og udenlandske fremmedproduktioner på1.420 timer i programregnskabet.

Større ambitioner

DR TV har generelt øget ambitionerne, og dermed er der lagt op til hårdere konkurrence med primært TV2, men også med TV3 og TvDanmark. DR1 har som mål en ugentlig dækning på 85% - et fald på 1% i forhold til 1997 - og DR2 på 25% - en øgning på 10%. Der er tale om, at 86% af alle danskere på 4+ skal se DR TV mindst 15 min. om ugen, og det er en øgning på 1 point i forhold til 98: "Det højest acceptable antal, som ser tv uden at se DR TV (mankodækningen), er på 8% for en uge". Markedsandelen "kl. 17-24 bør i 1999 være 34% med forventet 31% for DR1 og 3% for DR2" eller 1% mere end i 98.

På radiosiden satses på en daglig dækning på 75% (98: 70%) og en ugentlig dækning på 90% (85%). Det svarer til en uændret markedsandel på 70%.

Mere fra MediaWatch

Seneste nyt

MediaWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs