MediaWatch

Seer-afstemning

Afstemningen omfatter godt 1,2 mio. husstande ud af landets 2,35 mio., og de fordeler sig med 750.000 på Tele Danmark, halvdelen på Stofa og Forenede Danske Antenneanlæg, der omfatter godt 380 antenneforeninger med ca. 310.000 medlemmer. Op mod 500.000 husstande kan tage satellit-tv på parabol, mens godt 700.000 fortsat nøjes med jordbaseret tv som DR1, TV2, lokal-tv og mange steder svensk og tysk tv.

Alt efter prissætningen, der endnu ikke kendes, skal der fordeles over 1,5 mia. kr., og det er baggrunden for, at en lang række tv-stationer vil investere betydelige millionbeløb i synliggørelse i tilknytningen til afstemningen. En tommerfingerregel siger i relation til Gallups TV-Meter-målinger, at udenlandske tv-stationer kun udgør godt 10% af den samlede sening. Det skyldes bl.a., at danskere fortsat har en afgørende præference for tv-stationer med et dansk programindhold.

Den største aktør er MTG, der i Danmark har de kommercielle tv-stationer TV3 og 3+. Som led i en langsigtet strategi har MTG valgt at sprede finansieringen af tv-virksomheden på tv-reklame, abonnement og sponsering. Koncerninformationschef Niels Jørgen Langkilde fra MTG bekræfter, at TV3 og 3+ med priser på henholdsvis 9,75 kr. og 8,75 kr. excl. moms vll kunne hente flere penge end TV2 får af licensmidlerne, men han vil ikke nødvendigvis bekræfte, at tallet er i størrelsesordenen 184,2 mio. kr./året for TV3 og 157,2 mio. kr./året for 3+, svarende til 342,1 mio. kr.

- Der er jo flere forhold, der spiller ind, og blot forholdsvis små decimaler kan give betydelige afvigelser, siger Niels Jørgen Langkilde.

Vil hente 53% af indtjening

TV2 har i "TV2 nyt" beregnet, at MTG fremover vil hente 53% af sin indtjening på abonnement, og kun 47% på reklamebaserede indtægter. Ifølge tv-stationens opgørelse vil seerne fremover skulle betale ca. 975 kr. for DR1 og DR2, 277 kr. for TV3 og 3+ og 248 kr. for TV2 og TV2-regioner. "icensen og TV2s andel af den - er fastsat af Folketinget. TV3 fastsætter selv sin licensafgift til antenneforeninger, som så stemmer om TV3 og 3+ sammen med andre kanaler.

MTG har med fremlæggelse af seerønske-undersøgelser fra henholdsvis Gallup og A.C. Nielsen AIM - foretaget for sit distributionsselskab ViaSat - søgt at påvirke den kommende afstemningsform ved foretræde for udvalg i Forsknings- og Kulturministerierne.

- Vi har et klart ønske om, at det er seerne, og ikke bl.a. antenneforeningerne, der skal bestemme, hvad de vil betale for at se.

Udover den politisk rettede lobbyisme går MTG i medierne for at få fokus på mediekoncernens ærinde: Nemlig at sikre, at det bliver seerne, og ikke antenneforeningerne, der kommer til at bestemme, om de vil acceptere TV3s prisforhøjelse og betaling for 3+.

Tele Danmark, der via kabel er den største distributør, har betydelig interesse i at få gennemført selektiv modtagelse via dekoderboksen Selector, hvor den eneklee husstand er i stand til a bestemme, præcis hvilke kanaler, der skal indgå i programpakken. Selector rummer også en række elektroniske ydelser, herunder en eletronisk program guide, der automatisk finder de progamtyper, som seeren ønsker.

Dekoderboksen koster årligt 600 kr. i leje, og den er Tele Danmarks trumfkort i en kommende afstemning. Ifølge Gallups undersøgelse for ViaSat overvejer 20,1% at anskaffe en dekoder, 73,3% siger nej og 6,5% ved ikke. Ifølge samme undersøgelse blandt modtagere af kabel-tv eller antenneforeninger er resultatet, at 82,9% vil bestemme kanaludbuddet selv (brugerafstemning/generalforsamling i antenneforening), 12,2% vil lade andre bestemme og 4,9% ved ikke. Kun 23% af de adspurgte ved, at der skal være afstemning i år.

A.C. Nielsen AIMs undersøgelse for ViaSat har som resultat, at 93% vil vælge TV3, 91% TvDanmark og 83% 3+ ed et "simuleret tv-kanalvalg. Herefter følger Discovery med 75% som den mestb populære fremmedsprogede kanal, Eurosport med 59%, TV4 med 54%, CNN med 52% og SVT1 med 51%. DK4 vælges af 48%.

Blandt kritikpunkterne ved afstemningen i 1997 var, at seere, der modtog tv-signaler via en antenneforening, ikke havde stemmeret, og at tv-stationer, der før var gratis at modtage, med ét kostede penge - eller endnu flere penge. Således redddede afstemningen sidst DK4 fra en konkurs, og TV3 hentede et trecifret millionbeløb på den konto ved pludselig at koste penge.

- Vi har investeret og vil investere en stor del af indtægterne fra TV3 og 3+ i en bedre programflade. Det mener vi, at seerne gerne vil betale for, siger Niels Jørgen Langkilde.

Træ eller stjerne

I Forskningsministeret bekræfter fuldmægtig Kristian Beyer, at der i udvalgsform er etableret et samarbejde mellem hans ministerium og Kulturministeriet for at finde frem til den bedst egnede afstemningsmodel.

- For tiden afventer vi en rapport fra Andersen Management International, AMI, der bl.a. skal afdække dekoder-, pris- og valgmuligheder. På kabelsiden er problemstillingen bl.a., at Tele Danmark har en "træløsning" i kabeldistributionen, hvorefter signalerne udgår fra en hovedstation og forgrener sig til modtagerne, mens man f.eks. i USA anvender en "stjerneløsning", der hos modtageren er i stand til at matche de givne signaler og derved give husstanden de valgte programmer. For at opnå noget lignende i Danmark er man nødt til at bruge en dekoder, siger Kristian Beyer.

- Seerafstemningerne skal starte i maj, og vi regner med at finde en løsning, der er mere hensigtsmæssig end sidst. Jeg kender ikke den eksakte pris, men sidst blev der nævnt et beløb på godt 20 mio. kr. for deres gennemførelse.

På parabolsiden har Canal Digital gået i krig mod ViaSat for at få flere kunder. Digitals udgangspunkt er en aftale med TvDanmark om gratis dekoderkort til denne tv-station, hvilket ifølge TvDanmark reelt indebærer et potentiale på 180.000 husstande. Konkurrenten ViaSat har godt 300.000 kunder.

Ifølge en opgørelse fra mediabureauiet Mediacom havde de udenlandske satellit- og jordbaserede tv-stationer i 1998 en seerandel på 12%, fordelt med 8% på satelllit og 4% på gruppen "Andre". Opgørelsen over den samlede fordeling af seerandele ser således ud:

DR1 29%

TV2 38%

TV3 10%

TvDk 7%

DR2 2%

3+ 2%

Satellit 8%

Andre 4%.

Mere fra MediaWatch

Seneste nyt

MediaWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs