MediaWatch

Debat: JP/Pol’s Berlingske-drømme parkeret i Nyropsgade

En fusion mellem JP/Pol og Berlingske kan være tæt på - og det kræver ekstremt vågne mediechefer i resten af branchen, skriver Søndagsavisens Arne Ullum.


Indlægget er skrevet af Arne Ullum, ansv. chefredaktør og direktør Søndagsavisen.Ud fra al normal visdom er JP/Pols køb af Berlingske Media tættere på, end de fleste af os har fantasi til at forestille os. JP/Pols koncernchef, Lars Munch, er kendt for at være præcis og velovervejet, når han udtaler sig til pressen. Derfor var det næppe udtryk for et sporadisk indfald, uden en begrundet mulighed for succes, da Lars Munch i Børsen udtalte sit ønske om at købe Berlingske Media fra Mecom.

Den offentlige debat vil givetvis med rette komme til at handle om publicistisk mangfoldighed. Men lige netop på det punkt har Danmark ingen love og regler, og derfor vil et eventuelt Berlingske-salg blive afgjort i Nyrupsgade hos Konkurrencestyrelsen. En gennemgang af de seneste års afgørelser på medieområdet viser dog til alt held, at konkurrenceretten også kan redde den publicistiske mangfoldighed i Danmark.

Definitionen af "dominerende"
Konkurrenceretten siger sådan lidt populært sagt, at en virksomhed ikke må opnå en dominerende position inden for et marked ved at købe andre selskaber, hvis det kan påvises, at konkurrencen hæmmes betydeligt ved opkøbet. Dominerende er typisk mere end 40 pct. - lidt afhængig af, hvordan det øvrige marked er fordelt.

Markedet for avisprodukter er i de hidtidige afgørelser blevet defineret meget snævert – f.eks. markedet for nationale betalte dagblade i områder svarende til de gamle amter. Hvis man fastholder den test, så kan JP/Pol godt glemme alle drømme om at overtage Berlingske, fordi det nye super JP/Pol vil få en totalt dominerende position inden for nationale betalte dagblade i alle geografiske områder.

Men tiden er ændret og printmediernes rolle reduceret, og derfor er det muligt, at Konkurrencestyrelsen vil bruge en fusionsansøgning fra JP/Pol til at definere markedet for aviser i den bredeste forstand – altså nationale og lokale dagblade, trafikaviser og husstandsomdelte gratisaviser i et fælles marked, og så kan der være en vej frem for JP/Pol’s opkøb. Og det er her, at konkurrenceretten kan redde den publicistiske pluralisme og friheden for de mindre mediehuse i Danmark.

Monopol i HT-området
Hvis man bruger den meget brede afgræsning af markedet, vil der umiddelbart være to geografiske områder, hvor JP/Pol for alvor opnår dominans, og hvor det betydeligt vil hæmme konkurrencen og den publicistiske mangfoldighed.

Det ene er HT-området, hvor JP/Pol vil få et næsten totalt monopol, fordi Berlingske og JP/Pol sidder på stort set alle dagblade, trafikaviser og husstandsomdelte gratisaviser. Realiteten vil være, at bladpriser og annoncepriser i hele dette område vil kunne blive dikteret fra Rådhuspladsen. Det andet område er Midtjylland, hvor de to koncerner tilsammen har et lignende monopol.

Samtidig vil JP/Pol opnå en så dominerende stilling, at de via kædeaftaler og lignende reelt vil kunne fastsætte priser og handelsvilkår, uden at nogen af de mindre mediehuse vil have nogen reel mulighed for at erobre markedsandele ved at indlede f.eks. priskonkurrence. Den eneste mulige strategi vil være at lægge sig prismæssigt i slipsstrømmen af JP/Pol og leve ud fra devisen: ”Den der lever stille, lever godt”.

Frasalg påkrævet
En sådan koncentration vil altså åbenlyst reducere konkurrencen på annoncesalget, men det vil også være et publicistisk problem. Pressen og nyhedsflowets stemme vil i ovennævnte områder – herunder i landets hovedstad – være koncentreret hos én og samme ledelse. Det er et stort problem. Uagtet at JP/Pol med den nuværende ledelse har været meget dygtige til at opretholde de enkelte titlers publicistiske frihed, så varer det jo kun lige så længe, som ledelsen har viljen til at acceptere ekstraomkostningen ved f.eks. ikke at udnytte det samme stof i flere aviser.

Politikerne er formelt ude af spillet, medmindre de pludselig laver ny lovgivning. Derfor vil det være helt op til konkurrenceretten, hvor de danske politikere har meget lidt at skulle have sagt, fordi området i høj grad styres af EU og EU-Domstolen i Luxembourg. Al logik i konkurrenceretten og ud fra et publicistisk hensyn siger, at såfremt JP/Pol overhovedet kan få lov til at købe Berlingske, B.T. og Weekendavisen, så skal koncernen afhænde i hvert fald deres husstandsomdelte gratisaviser i HT-området og i Midtjylland.
Det vil sikre en sund konkurrence på de kommercielle områder og publicistisk pluralisme.

Den kommercielle konkurrence sikres af, at printannoncører i realiteten kan vælge mellem de nationale aviser eller en kurv af husstandsomdelte gratisaviser. Den publicistiske mangfoldighed vil umiddelbart stå lidt svagere, men i takt med dagbladenes faldende læsertal, vil de husstandsomdelte gratisaviser i hvert fald kunne udgøre en vis form for balance til dagbladene.

Magten til at uddele dummebøder
Der er et ekstra forhold, som gør monopoler særlig farlige i avisbranchen. Et super JP/Pol med Berlingske under sine vinger vil få en totalt dominerende stilling i alle de industrielle samarbejder, som findes i branchen (det fælles papirindkøb, Ritzau, distribution og de mere annoncerettede samarbejder).

Hvis branchen efterlades med én mastodont og mange små spillere, så vil ingen af disse have styrken til at udfordre JP/Pol i konkurrencen, fordi kæmpekoncernen blot kan ramme de uartige på de industrielle samarbejder.

Vi har de seneste år set tilfælde, hvor det i hvert fald umiddelbart ser ud som om, mindre aktører i branchen er blevet enten straffet, eller belønnet afhængig af, om de har opført sig pænt over for de store spillere i markedet.

Derfor bør det være en fælles sag for alle uafhængige medieselskaber med printaktiviteter at sikre en konkurrenceretlig fornuftig løsning på et eventuelt salg af Berlingske Media. Derfor bør alle mediechefer være ekstremt vågne, hvis der en dag pludselig dukker en fusionsansøgning op i Nyrupsgade. Og konkurrencestyrelsen skal være sit ansvar bevidst.

Når man er lille, er det vigtigt at huske, at ens bedste ven kan være konkurrenceretten og i yderste konsekvens EU-Domstolen, som de eneste der kan sikre, at JP/Pols Berlingske drømme ikke går i opfyldelse på bekostning af resten af branchen.

Mere fra MediaWatch

Briefing: Ugen i mediebranchen

Opsigelse i Ekstra Bladets ledelse, Podimo henter trecifret millionbeløb og Zentropa-chef frygter "international leverpostej" i dansk fiktiion er nogle af de vinde, der har blæst og formet det danske medielandskab i denne uge. Få dit overblik her.

Seneste nyt

Se flere jobs