MediaWatch

Regeringen indkalder til drøftelser om fremtidens digitale strategi

Regeringen vil lægge en digitaliseringsstrategi for hele Danmark og indkalder i den forbindelse til drøftelser med folketingets partier, viser finanslovsudspil.

Foto: Mads Claus Rasmussen

Som led i sit udspil til den kommende finanslov har regeringen varslet, at den vil indkalde folketingets partier til forhandlinger omkring Danmarks fremtidige digitale strategi.

"Regeringen vil med sin kommende digitaliseringsstrategi følge op på anbefalingerne fra Digitaliseringspartnerskabet, så virksomhederne og den offentlige sektor kan realisere potentialerne i den digitale omstilling," lyder det i finanslovsforslaget.

Hvad regeringens "Digitaliseringsstrategi for hele Danmark" mere præcist kommer til at rumme fremgår ikke, men tidligere på året etablerede regeringen et digitaliseringspartnerskab, der havde til formål at komme med anbefalinger til grundlaget for en kommende digitaliseringsstrategi. Det er således sidstnævnte, som regeringen nu lægger op til at udmønte.

"Den digitale dagsorden er helt central i regeringens reformspor, og det er helt afgørende for danske virksomheder, vores konkurrenceevne og for dansk økonomi i det hele taget, at vi fastholder vores position som et af de lande i verden, der er længst med digitaliseringen. Samtidig er den digitale omstilling tæt forbundet med den grønne omstilling. Så der er tale om et win-win," udtalte finansminister Nicolai Wammen tilbage i marts i forbindelse med præsentationen af digitaliseringspartnerskabet.

Sideløbende med digitaliseringspolitikken er der politisk sat fokus på de store globale techkoncerner indflydelse. Regeringen lagde for nylig to udspil frem med i alt 35 initiativer, der dels skal skærpe kravene til sociale medier og forbedre den digitale dannelse af unge, dels skabe mere konkurrence på techområdet.

Regeringen vil have mere kontrol med techvirksomheder i nyt udspil 

Denne artikel er leveret af MediaWatchs søstermedie, ITWatch.

 

Mere fra MediaWatch

Læs også

Trial banner

Seneste nyt

Se flere jobs