MediaWatch

Her er Public service-udvalgets fem scenarier

Udvalgets fem scenarier rummer bl.a. et salg af TV 2, lukning af Radio24syv, styrkelse af DR og ophøring af al offentlig public service-finansiering. Bliv klogere på de fem scenarier her.

Foto: Jens Dresling/Polfoto

Efter godt to år kan Public service-udvalget løfte sløret for dens længe ventede rapport om fremtidens public service.

Rapporten opstiller fem mulige grundscenarier for fremtidens public service-udbud i Danmark. De fem scenarier kan inddeles i tre hovedkategorier.

Den første kategori rummer to scenarier, hvor det private mediemarked er eneleverandør af public service. Det ene af scenarierne rummer dog støtte fra medielicensen. De to scenarier er:

  • Scenarie 1: "Public service overlades til markedet" (Al offentlig public service-finansiering ophører. De offentligt ejede public service-institutioner DR, TV 2, TV 2-regionerne og Radio24syv nedlægges eller sælges).
  • Scenarie 2A: "Public service består - men institutioner forgår" (fondmodellen - offentlig finansiering af enkeltprogrammer, serier og nettjenester).
  • Scenarie 2B: "Public service består - men institutioner forgår" (koncessionsmodellen - med udlægning af hele kanaler og platforme, f.eks. DRK og P3).

Den anden kategori rummer to scenarier, hvor public service-mediernes rolle i markedet reduceres:

  • Scenarie 3: "Public service koncentreres hos DR" (Ved at sælge TV 2, Radio24syv ophører ved koncessionens udgang, Nova FM’s public service-forpligtelser til nyhedsudsendelser ophører ved genudbuddet, de ledige radiofrekvenser efter FM4 og FM5 (inkl. kapacitet på DAB-sendenettet) sendes i udbud – på samme måde som FM6 – uden særlige forpligtelser, de regionale TV 2-virksomheder sammenlægges med DR, og deres vinduer overflyttes til DR, mens deres 24-timers kanaler nedlægges og Public Service Puljen nedlægges.)
  • Scenarie 4: "Public service - begrænses" (Public service-medierne tager sig kun af indhold, som den kommercielle mediesektor næppe vil levere).

Den tredje og sidste kategori er et scenarie, hvor public service-mediernes rolle - i lyset af det voksende udbud fra globale medielevenrandører som Facebook og Netflix - fokuseres mere på dansk indhold:

  • Scenarie 5: "Public service - styrkes på dansk" (Public service-medierne lægger mere vægt på dansk indhold).

Dét anbefaler udvalget også

Ud over de fem scenarier definerer Public service-udvalget også fem fokusområder, som udvalget mener bør indgå i de politiske overvejelser og beslutninger, hvis public service skal have fremtiden for sig. 

1. Tilgængelighed

Public service medier skal være på alle platforme - også i den digitale frontlinje:

"Ønsker man public service-medier, der lever op til de overordnede public service-formål, må disse være til stede på alle de platforme, som borgerne anvender, både traditionelle radio- og tv-kanaler og alle relevante digitale platforme."

2. Børn og unge

Public service-mediernes tilbud til børn og unge bør udbygges - ellers risikerer medierne at blive udfaset helt af sig selv i en tid, hvor børn og unges medieforbrug er hastigt på vej over på sociale medier og streamingtjenester. Rapporten fremhæver bl.a., at 30 pct. af de unge ser sociale medier som deres vigtigste nyhedskilder, og at hver 10. barn i dag vokser op i hjem, hvor det traditionelle tv, flow-tv, er sendt på porten:

"Skal man fastholde børn og unges brug af public service-relevant udbud, skal public service-medierne have rammer, der muliggør gentænkning af public service for børn og unge, herunder produktion af langt mere indhold til de platforme, der er børn og unges præferencer. Public service-medierne skal i højere grad gøre brug af de muligheder, som de digitale platforme tilbyder, i form af muligheder for deltagelse, dialog og fri adgang til attraktivt indhold til unge."

3. Adgang til alt

Public service-mediernes indhold bør være tilgængeligt overalt og altid - og bør ikke pålægges begrænsninger:

"Der bør i videst muligt omfang etableres fri onlineadgang til public service-mediernes samlede indhold inkl. arkivadgang uden yderligere betaling end licensbetalingen."

4. Regional dækning

Public service-mediernes regionale nyhedsdækning bør forbedres i kvalitet og udbud:

"På regionalt/lokalt niveau skal der stilles et styrket public service-indhold til rådighed – herunder en forstærket regional nyheds- og aktualitetsdækning – som rent faktisk anvendes af borgerne, hvis rationalet bag public service om at understøtte borgernes handleevne i det danske folkestyre og styrke dansk kultur, sprog og sammenhængskraft skal opretholdes."

5. Samarbejde

Public service-mediernes muligheder for at samarbejde med andre medier bør understøttes mere:

"Der bør iværksættes en langsigtet samlet strategi for at øge samarbejdet mellem public service-medierne, den kommercielle mediebranche og relevante offentlige institutioner. En sådan strategi bør baseres på en vurdering af, hvorledes alle relevante aktører både i enkeltstående projekter og i længere strategiske alliancer kan komplementere hinanden på en måde, som giver merværdi til alle involverede parter og dermed også til det samlede danske samfund."

Mere fra MediaWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

MediaWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs