MediaWatch

Computerworld kan miste millioner på støtte-benspænd

Danske Specialmedier vil have udryddet en regel i Dyremose-rapporten, som blandt andet rammer Computerworld hårdt.

Medier som Computerworld med Computerworld.dk kan blive straffet for at have lagt øget tryk på de digitale udgivelser i de senere år på bekostning af print, hvis den delvist platformsneutrale model for mediestøtten i Dyremose-rapporten vedtages.

Det skriver Danske Specialmedier i sit høringssvar til Dyremose-rapporten.

Reduktionen i Computerworlds trykte udgivelser har nemlig betydet, at distributionsstøtten er faldet fra 802.000 kr. i 2006 til 253.000 kr. i 2011. En såkaldt “110 procents-regel” i rapporten betyder, at et medie maksimalt kan opnå en støtte, der er ti pct. større end distributionsstøtten året før. Det vil sige, at Computerworld kun får øget sin støtte til 278.000 kr. i en ny ordning frem for at få den øget til de 3,565 mio. kr., som mediet ville være berettiget til på baggrund af sine redaktionelle udgifter på 13 mio. kr. årligt.

Rammer skævt
Andre medier, som ikke har fået distributionsstøtte før, vil til gengæld få 27,42 procent af deres redaktionelle udgifter dækket.

Reglen blev ifølge høringssvaret indført efter ønske fra dagbladenes organisation DDF for at sikre, at omlægningen ikke betyder for store ændringer i dagbladenes indbyrdes styrkeforhold. Men til gengæld rammer den hårdt de såkaldt “dagbladslignende medier”, som hidtil har fået distributionsstøtte.

Den spidsfindighed skal der tages hensyn til, mener Danske Specialmedier, som skriver, at det bør overvejes helt at fjerne reglen eller at give gøre det muligt for de berørte medier at få del i midlerne “i forhold til spændet mellem støtteprocenten af den redaktionelle indsats og den gennemsnitlige støtteprocent i den sammenlignelige gruppe”.

Derudover er Danske Specialmediers hovedsynspunkter, at man støtter:

- Den delvis platformsneutrale model
- Uden ejerskabskriterium
- Støtte til nichemedier
- Mindst to eller tre redaktionelle medarbejdere for at blive støtteberettiget
- Mediestøtten udmålt på grundlag af redaktionelle årsværk – ikke redaktionelle omkostninger
- 110 procents reglen skal ikke være der
- Flere penge til innovationspuljen
- En suppleringsstøtte til fritstående netmedier
- Finansiering gennem øget lønsumsafgift for medier med 0-moms og via ikke-disponerede licensmidler
- Fortsat distributionspulje til ideelle blade – samt ekstra pulje til små blade
- Bevarelse af fastprissystemet.
- Hurtig gennemførelse

- TBH

Mere fra MediaWatch

"Helt generelt synes jeg selvfølgelig, at vi chefredaktører skal stille op"

Principielt bør mediechefer også stille op til kritiske interviews, når medierne forventer det samme af fx politikere, mener Berlingskes chefredaktør, Tom Jensen, efter kritik fra tidl. statsminister af manglende interviews med B.T.'s ansv. chefredaktør Michael Dyrby i kølvandet på dokumentarfilmen om metoo på TV 2.

Læs også

Seneste nyt

Se flere jobs