MediaWatch

Aller har klaget til EU over 0-moms

Aller Media har klaget over Danmarks ordning med dagbladenes 0-moms til EU-Kommissionen, fordi den ifølge Aller er konkurrenceforvridende.

I sin vurdering af den nye mediestøtterapport, lagde Allers adm. direktør Pål Thore Krosby ikke skjul på sin utilfredshed med, at rapporten blot anbefaler nærmere undersøgelser af dagbladenes 0-moms, frem for at tage et opgør med den.

"Når dagbladene ved hjælp af støtte laver ugeblad- og magasinindhold, ugebladslignende tillæg, internetsites og andre tiltag som direkte konkurrerer med os andre, som ikke har støtte, er det krydssubsidiering og konkurrenceforvridende over for os. Vi mener at det til og med er lovstridigt, og har indklaget den praksis til EU,” siger Pål Thore Krosby, hvis ugeblade og magasiner skal betale fuld moms på 25 pct. af bladsalget.

Han ønsker en fælles lav momssats, som tilfældet er i Sverige på eksempelvis seks pct. for alle blade.

Pål Thore Krosby er klar over, at klagesagen bliver en langvarig affære at behandle i EU-systemet, men han forventer, at EU vil være lydhør over for bladgigantens argumenter.

“Differentieret moms er grundlæggende i strid med EU-loven, Danmark har en særordning, men det er stadig ikke tilladt, at offentlige støtteordninger går ud over konkurrenterne på markedet. Og det er nemt for os at dokumentere, at dagbladene har noget af det samme indhold og de samme annoncører som os. Derfor bestrider vi deres ret til 0-moms,” siger Pål Thore Krosby.

Også hans kollegaer i Egmont og Bonnier Publications fremhæver ofte 0-momsen som en af de konkurrenceforvridende faktorer på bladmarkedet.

Der skulle hverken være juridiske problemer i at fortsætte ordningen med 0-moms uændret eller i at indføre en lavere momssats som den svenske, ifølge rapporten Udredning af den offentlige mediestøtte af Anker Brink Lund og Rambøll, som noterer, at en lavere momssats næppe er "politisk fremkommeligt".

Danmarks ordning med 0-momsen stammer tilbage fra 1967 og er tilladt på grund af en særordning i EU, der betyder, at medlemslandene kan beholde momsordninger, som var i
kraft før 1991, indtil EU har fået harmoniseret momsen i samtlige medlemslande.

Selvom værdien af 0-momsen er faldet med 300 mio. kr. siden 2006, udgjorde dens værdi stadig 976 mio. kr. som statens provenutab på de manglende momsindtægter, ifølge den nye mediestøtterapport.

Værdien af 0-momsen for dagbladene vedrører dog alene det potentielle tab af omsætning, som de risikerer at få, hvis de må forhøje avispriserne, fordi momsen forhøjes, skriver Preben Sepstrup, som har foretaget forskellige beregninger af det.

Værdi af 0-momsen forventes at falde yderligere, i takt med at avisernes oplag falder, men hvis priserne på aviserne stiger, øger det til gengæld værdien af 0-momsen for dem.

Dyremose-Udvalgets fire momsmodeller:
Udvalget har ikke kalkulere med en ændring af ordningen, men opfordrer til, at fordele og ulemper ved en ændring undersøges nærmere.

0-momsen fortsætter. Det vil konkret bidrage til at holde priserne på dagblade nede – men ulempen er, at den over tid udhuler værdien af mediestøtten – alene med 300 millioner kr. over de seneste år. Derfor drøftede udvalget en afvikling af ordningen – så der ikke sker yderligere udhuling

0-momsen afvikles og erstattes med differenteret momssats. Derved ligestilles forskellige medietyper. Udvalget vurderer dog, at det vil være politisk vanskeligt at indføre differentieret moms, da der ikke er praksis herfor i Danmark

0-momsen afskaffes og erstattes med 25 procent moms. Værdien af momsen skulle i så fald indgå i produktionsstøtteordningerne – så alle støtteberettigede medier får del i dem – herunder dagbladene. Der udtrykkes i rapporten usikkerhed omkring priselasticiteten på aviser og dermed konsekvenserne af en 25 procent moms.

Neutralisering af fordelen af 0-moms gennem lønsumsafgiften
 
Kilde: Danske Specialmedier

- TBH

Mere fra MediaWatch

Læs også

Seneste nyt

Se flere jobs