MediaWatch

Debat: Kulturministeren skylder svar på to spørgsmål om TV 2

TV 2 glimrer ved fraværet i den mediepolitiske debat – men to problemstillinger trænger sig på og bør blive adressereret af ejeren i Kulturministeriet og de mediepolitiske ordførere i de kommende medieforhandlinger, skriver Erik Nordahl Svendsen og Frands Mortensen i indlægget.

Foto: Finn Frandsen/Politiken/Ritzau Scanpix

DEBAT | Danmark har med TV 2 verdens eneste public service-kanal med bredt mandat, som er finansieret af reklame og abonnement. Denne ejendommelighed har mere end kuriositetens interesse, fordi abonnementsformen påvirker kanalens udbredelse i befolkningen.

Meningen med TV 2/Danmark er, at "programvirksomheden skal give befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat", som tilladelsen siger det, ligesom Radio- og fjernsynsloven tilsiger, at TV 2's public service-programvirksomhed skal udøves over for "hele befolkningen".

Vi vil fremhæve, at der står "befolkningen" og ikke "abonnenterne". Ikke mindst i en krisetid er det afgørende, at hele befolkningen har adgang til mere end én seriøs nyhedsformidler rettet mod alle.

Men TV 2's penetration er ikke, hvad den har været – som det er blevet beskrevet, og som blev anskueliggjort, da kanalen havde klart færre seere til Dronningens tale om corona end DR. Ved den fælles partilederdebat i torsdags havde DR på samme måde ifølge Kantar Gallup 547.000 seere mod TV 2's 456.000 (hvis man alene ser på hovedkanalen, der har public service-forpligtelsen, og ikke medtager TV 2 News, red.).

To spørgsmål trænger sig på

I optakten til de mediepolitiske forhandlinger, som regeringen agter at indkalde til i år, har det meste handlet om DR og de besparelser, DR er blevet pålagt. Vi mener, at mediepolitikerne i langt højere grad også burde interesse sig for statens andet store medie – TV 2. Vi vil her zoome ind på to grundlæggende, principielle spørgsmål, vi savner adresseret i den forbindelse.

1. Lever TV 2's hovedkanal op til sin public service-forpligtelse, når hver femte ikke har adgang?

TV 2’s penetration er faldet støt. Den officielle penetration oplyser TV 2 selv som 78,5 pct. TV 2 mener, at tallet er misvisende, fordi TV 2 Play har rundet 600.000 abonnenter. TV 2 oplyser dog ikke, hvor mange af de 600.000, der kun modtager TV 2 via streamingtjenesten, og som altså ikke samtidig har en traditionel forbindelse, der indgår i de 78,5 pct. De fleste Play-kunder har desuden ikke adgang til at se live, som f.eks. partilederdebatten. Vi kan derfor ikke kan få netto-penetrationen oplyst.

Mon kulturministeren kender tallet? Og hvordan kan staten vurdere, om TV 2 lever op til sin public service-forpligtelse, hvis man ikke kender tallet?

2. Hvad er grundlaget for TV 2's fortsatte opkrævning af brugerbetaling/abonnement?

Folketinget godkendte i 2011, at TV 2 måtte opkræve abonnement på baggrund af en økonomi, der var så dårlig, at reklamerne ikke kunne bære kanalen alene. Ingen af de politiske partier ønskede abonnement som sådan, men alternativet var at yde tilskud fra licensen, og det ønskede flertallet ikke. Efter otte år bør vi nu få at vide, hvad den offentlige støtte ville have beløbet sig til, eller med andre ord hvad TV 2 har i årlig abonnementsindtægt på hovedkanalen.

TV 2 har pligt til at aflægge særligt regnskab for public service-virksomheden. Bekendtgørelse nr. 62 af 2016 siger, at "de særskilte regnskaber opstilles efter samme principper som det samlede årsregnskab og skal afstemmes med dette."

Så vidt vi kan se af TV 2's årsrapport for 2019, opfylder TV 2 ikke dette krav. Det samlede årsregnskab for moderselskabet viser omsætningens fordeling på reklame, abonnement og andet. Men denne opdeling savnes i delregnskabet for public service-virksomheden TV 2/Danmark, der som nævnt ellers "skal opstilles efter samme principper". Vi skønner, abonnementsindtægten for TV 2/Danmark inkl. Play-kunderne er 5-600 mio. kr., men skøn er slet ikke nok, hvis der skal føres en seriøs debat om alternative løsninger.

Opgaven gælder hele befolkningen

Hvis Public Service-udvalgets definition fra 2016 af public service-begrebet lægges til grund, skal programmerne være "frit og ligeligt tilgængelige for befolkningen". Og det er af hensyn til samfundets behov for veloplyste borgere – ikke af hensyn til tv-kunderne som forbrugere.

Abonnementsformen fungerer fint for TV 2 som virksomhed, overskuddet er betydeligt. Men igen er det betjeningen af hele befolkningen, der er opgaven. Hvis kulturministeren er enig i denne definition, hvorfor så bevare en brugerbetaling som abonnement – i stedet for at arbejde for at erstatte abonnementsordningen med skattefinansiering, så TV 2/Danmark igen bliver en public service-kanal, der frit kan bruges af alle?

 

MediaWatch har forelagt TV 2 kritikken vedr. TV 2's delregnskab for public service-virksomheden. TV 2 oplyser i en skriftlig kommentar, at den konkrete opstilling af delregnskaber har været anvendt gennem en længere årrække, og at den er afstemt med Kulturministeriet og TV 2's revisor. Delregnskaberne er ligeledes afstemt til det eksterne regnskab, skriver TV 2.

Mere fra MediaWatch

"Vi tror, samfundet er mere klar til at betale for nyheder"

Investeringen i nye digitale, abonnementsbaserede lokalmedier øger konkurrencen om læserne i bl.a. det østjyske område, men adm. direktør Jesper Rosener afviser, at Jysk Fynske Mediers udrulning af en stribe nichemedier er starten på en ny kamp om læsere.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Se flere jobs