MediaWatch

Farvel til Discovery kan få antenneforeninger til at kræve nye Yousee-kontrakter

Forsvinder Discoverys kanaler fra Yousees tilbud fra nytår, vil det være så markant en ændring, at antenneforeningerne har krav på at genforhandle deres aftale med Yousee, mener Forenede Danske Antenneanlæg.

Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

Hvis konflikten mellem Yousee og Discovery Networks ender med, at Discoverys kanaler ryger ud af Yousees tv-pakker, så vil det være rimeligt, hvis antenneforeningerne får mulighed for at genforhandle kontrakterne med tv-distributøren. Sådan lyder standpunktet fra Forenede Danske Antenneanlæg (FDA), der blev slået an i Berlingske.

Thomas Bak, formand for FDA, fortæller, at foreningens syn på sagen er, at der er tale om en væsentlig ændring, hvis Discoverys kanaler glider ud af tilbuddet til kunderne, og at det åbner op for en genforhandling af foreningers kontrakter, hvis det kommer så vidt.

"Vi forholder os ikke til selve konflikten, dens indhold, og hvem der har ret. Men vi mener, at der er tale om en væsentlig ændring, når en leverandør foretager et direkte fravalg af én broadcaster. Og en væsentlig ændring kan betyde, at man åbner for en genforhandling, og i næste led at foreningerne kan træde ud af aftalerne med Yousee med kortere varsel end aftalt," siger Thomas Bak.

FDA repræsenterer 195 antenneanlæg med tilsammen 190.000 husstande med omkring 500.000 tv-seere. Thomas Bak anslår, at i alt 400.000-500.000 husstande får deres tv-signal gennem en antenneforening, når man tæller de foreninger og anlæg med, som ikke er medlem af FDA.

Forskellige kontrakter

FDA har tilknyttet eksterne advokater til at vurdere, hvordan foreningerne er stillet, hvis Discoverys kanaler ryger ud af Yousees pakker. Der findes flere forskellige typer af aftaler mellem antenneforeningerne og tv-leverandørerne. Og foreningernes muligheder afhænger af, hvilken type kontrakt de har indgået.

"Den mest vidtgående kontrakttype er en agentkontrakt. Det er mest for de antenneforeninger, der så at sige spiller i Superligaen. De er så store, at de på forhånd har specificeret, præcis hvilke kanaler de vil have. I sådan en kontrakt er leverandøren, som vi ser det, stillet sådan, at der ikke er nogen ret til at ændre, hvilke kanaler der stilles til rådighed," siger FDA-formanden.

"Agentkontrakt er efter vores vurdering dén, hvor foreningerne står bedst juridisk. Vi mener ikke, at Yousee på nogen måde kan fjerne nogen kanaler uden at have accept fra de pågældende foreninger."

I en anden type aftaler pakketerer foreninger selv og har sammensat kanalerne.

"Man kan diskutere, om det er en væsentlig forringelse, at der er 11 kanaler, de slet ikke kan vælge til. For dem er der efter vores vurdering tale om, at det er en ændring, der er så væsentlig, at man kan åbne for kontraktens vilkår og i sidste ende træde ud af kontrakten hurtigere end det normale opsigelsesvarsel," siger Thomas Bak.

Derudover findes der to øvrige gængse kontraktyper ifølge formanden. Heraf åber den ene - de såkaldte regionsudbud - ifølge FDA's juridiske vurdering også mulighed for genforhandling, mens den fjerde, der giver tv-leverandøren mere frie hænder, ikke giver foreningerne så meget at komme efter.

Yousee: Vi har løbende dialog

Yousee har opsagt sin distributionsaftale med Discovery med effekt fra nytår. Det skete i slutningen af september, efter landets største tv-distributør med godt 1,2 mio. husstande som kunder i midten af september meddelte sine planer om at smide Discoverys kanaler ud af de tre faste tv-pakker for at gøre dem til en del af Yousee bland selv-tilbud. Det har Discovery afvist blankt og derfor skal der findes et kompromis, hvis et brud skal undgås. Ifølge Yousees adm. direktør Jacob Mortensen er den dør ikke lukket. Han pointerer samtidig, at Yousee vil være klar til at tage dialogen med antenneforetningen, hvis der sker et brud.

"Vi arbejder fortsat på at finde en fælles løsning med Discovery Networks, men skulle det ikke lykkedes, vil vi selvfølgelig leve op til de vilkår, vi har aftalt med antenneforeningerne," siger Jacob Mortensen i en skriftlig kommentar.

"Vores aftaler med foreningerne er sammensat på forskellig vis, og det afhænger derfor af den konkrete aftale, hvilke muligheder der er. Vi har en løbende dialog med alle vores antenneforeninger om, hvordan vi i fællesskab udvikler vores produkter, så de passer til medlemmernes behov, og det har vi selvfølgelig også i denne situation," lyder det videre.

Hos FDA understreger Thomas Bak, at der intet er til hinder for, at antenneforeningerne og Yousee ad forhandlingens vej når frem til en enighed om, hvordan Yousees leverance skal se ud og koste fremover.

"Det er vores vurdering, at alt kan lade sig gøre, hvis man sætter sig sammen omkring et bord og forhandler. Det, striden går på, er, hvor meget den ene part må ændre ensidigt i aftalens indhold uden den anden parts accept," siger han.

Relaterede

mediawatch 14 day trial

Seneste nyt

Mediejob

Se flere

Se flere