MediaWatch

Ballonskipperen fra Danske Medier

Danske Medier vil have P4's regionale dækning i udbud, men tre medieforskere har svært ved at se, hvordan en udlicitering af de regionale radioers nyheder kan hjælpe de private medier.

For en uge siden, tirsdag 16. maj, gik Danske Mediers formand, Stig Kirk Ørskov, om bord i Danske Mediers nye ballon for at prøve-opsende nogle tanker om den regionale nyhedsformidling i et interview med MediaWatch.

Tankerne drejer sig om at lade de regionale dagbladshuse overtage public serviceopgaven med at levere de regionale nyheder på DR's P4. Ballonskipperen slutter af med, at Danske Medier vil arbejde videre med forslaget, inden det overgives til mediepolitikernes behandling.

Et par spørgsmål kan måske hjælpe ballonskipperen og hans besætning med det videre arbejde.

Der har længe været grund til at bekymre sig for omfanget og kvaliteten af journalistikken i de lokale samfund. Faldende antal nyhedsjournalister på grund af færre læsere og annoncører truer dagbladenes fundamentale position, og selvom de regionale radioer (P4) og de regionale tv-stationer på TV 2 har mere stabile forhold på grund af deres licensfinansiering, vil de ikke magte at levere nyhedsformidlingen uden avisernes basis.

Vi foreslog derfor allerede i 2013 en løsning ad samme vej, som Stig Ørskov nu lufter, men mere præcis og mere omfattende, og siden da har dagbladene gået gennem en fusionsbølge, som næppe endnu er slut, og som ikke har løst hverken de økonomiske problemer eller nyhedsformidlingens.

Bør inkludere tv-stationer

Danske Medier tænker mest på sine medlemmer - ikke så direkte på nyhedsformidlingen. Det ses af, at forslaget skal ses "i lyset af, at den regionale og lokale journalistik er et af de steder, hvor de private medier er relativt hårdt trægt i disse år." Hvordan skal en udlicitering af de regionale radioers nyheder kunne hjælpe de private medier?

Vi ser for os reelt kun en mulighed - nemlig at tænke bredere.

Ballonskipperen er vist ikke kommet så højt op i luften, at han kan overskue hele det regionale nyhedslandskab, og det er måske årsagen til, at han ikke nævner de regionale tv-stationers betydning.

De er langt større i penge og mandskab end P4's radioer, og bør efter vores mening indgå i udliciteringen som en integreret del. Formålet med hele øvelsen er at optimere nytten af de over 1 mia. kr., staten lægger i den lokale nyhedsformidling hvert år, og det sker ved samordning af alle journalisternes arbejde under én ledelse i hver region.

Kun derved opnås den maximale synergi. Kun derved kan der sikres både bredde, så alle kommuner får en forsvarlig dækning, også på web og mobil, og flere kræfter til at gå i dybden, hvor det er nødvendigt.

Stig Ørskov er overbevist om, at hans medlemmer sagtens vil kunne løse public service opgaven. For en sikkerheds skyld spørger vi, om han og Danske Medier er klar over, at opgaven skal defineres ved en kontrakt efter radio- og fjernsynslovens § 10 af samme karakter om end ikke så detaljeret som kontrakten med Radio 24/7 og være under Radio- og tv-nævnets kontrol?

Vi spørger bl.a., fordi Stig Ørskov nu er så begejstret for 24/7-modellen, mens JP/Politikens Hus i protest undlod at byde på kanalen i 2010, fordi tilladelsen og kontrollen var helt uacceptabel. Endelig kan det jo ikke på forhånd aftales, hvem der vinder koncessionen, som selvfølgeligt skal være en skønhedskonkurrence med fast kompensationsbeløb, næsten ligesom det var for Radio 24/7.

Nye toner fra DR

I artiklen medvirker også direktør i DR Danmark Anne-Marie Dohm. Hun er ikke ganske afvisende – hvilket i sig selv er interessant, da DR flere gange har afvist vores forslag – men hun påpeger en risiko for, at samvirket mellem den regionale nyhedsformidling (radio) indbyrdes og med DR's nationale programmer kan svækkes. Det er da reelle problemer, men hvis parterne har viljen, og politikerne foretrækker denne model, fordi de vil prioritere hensynet til den lokale nyhedsformidling, kan udfordringerne løses ved samarbejdsaftaler.

Anne-Marie Dohm vil i sidste ende ikke reducere "antallet af aktører i mediebilledet" og synes, det er sundt med konkurrence mellem flere. Det er så sandt, men vi påstår, at de tre parter – dagblade, radio, tv – i de enkelte regioner er så svage, at de ikke kan tilføre reel kvalitet gennem konkurrence, kun gennem synergi.

Et udbud vil under alle omstændigheder kun skulle ske under forudsætning af, at dagbladene ikke vil kunne overføre penge fra licensen til de trængte dagblade. Det vil selvfølgeligt ikke være lovligt, og forhåbentlig heller ikke muligt, idet der skal aflægges særligt regnskab for den licens, man har fået som kompensation for at levere nyhederne.

Det må heller ikke betyde, at dagbladene ville svække radio-nyhederne og tv-nyhederne, så de ikke konkurrerer mod dagbladenes egne trykte nyheder lidt i stil med, at Pressen holdt Radioavisen i kort snor indtil 1964. Det ville ligge professionelle journalister fjernt at gøre sådan noget, og i hvert fald vil Radio- og tv-nævnet holde et vågent øje med, at den tilladelse, arrangementet forudsætter, bliver overholdt med hensyn til nyhedernes omfang og kvalitet, ligesom det nu sker for Radio 24/7, som Stig Kirk Ørskov henviser til som inspiration.

Det bliver spændende at se, hvor prøveballonen driver hen.

Forsiden lige nu

Weekendavisen skal have ny formand

De seneste ledelsesskift i Berlingske Media giver også udskiftninger i flere af koncernens selskabers bestyrelser, herunder Weekendavisens.

Nye Borgerlige på vej med eget medie

I rækken af politiske partier, der selv laver medieproduktioner, barsler Nye Borgerlige med et digitalt medietiltag, der skal i luften inden næste valg.

Relaterede

mediawatch 14 day trial

Seneste nyt

Mediejob

Se flere

Se flere