Brat opbremsning rammer forlag og især den trykte bog

”I 2022 blev bogmarkedet ramt af virkeligheden,” lyder det fra Danske Forlags forperson, efter salget af trykte bøger i 2022 faldt med 13 pct.
Foto: Ole Lind
Foto: Ole Lind

Inflation og opbremsning i forbrug satte dybe spor i salget af bøger - især de trykte - i 2022. 

Samlet faldt forlagenes salg med 6,6 pct, en u-vending i forhold til udviklingen de to foregående år, der bød på fornyet vækst i markedet på grund af de ændrede forbrugsvaner under coronakrisen.

Det fremgår af Danske Forlags årsrapport for 2022, der er en samlet opgørelse over omkring 85 pct. af den danske forlagsbranches udvikling inden for salgs af trykte og digitale udgivelser til både forhandlere, offentlige institutioner og direkte salg.

Skeler man særskilt til de trykte bøger, var udviklingen mere opsigtsvækkende endnu. Forlagenes omsætning fra salg af trykte bøger blev reduceret med 171,1 mio. kr. til 1,184 mia. kr. i 2022, svarende til et fald på 13 pct. sidste år. Det står i skærende kontrast til udviklingen de seneste par år, hvor trykte bøger fik fornyet energi og flere års nedgang eller status quo i 2020 og 2021 var vendt til fremgang.

I kroner og ører er forlagenes samlede omsætning faldet fra 2,013 mia. kr. i 2021 til knap 1,88 mia. kr. sidste år. Et samlet fald på 133,5 mio. kr. 

”I 2022 blev bogmarkedet ramt af virkeligheden. Efter to meget fremgangsrige år under corona, hvor nedlukninger og hjemmearbejde frigav tid til fordybelse og læsning, gik bogmarkedet tilbage i 2022 og nærmer sig nu niveauet før corona i 2019. Ikke uventet ramte krig, høj inflation og opbremsning i forbruget også bogen,” udtaler Lene Juul, der er forperson i Danske Forlag og direktør i Politikens Forlag, i en meddelelse.

”Kampen om læsernes opmærksomhed er dertil stadig mere udfordret, og især i børnehøjde er der en massiv konkurrence fra sociale medier,” udtaler hun videre med henvisning til, at interesseorganisationen gennem længere tid har arbejdet for, at der fra politisk hold bliver gjort en større indsats for at skubbe på læselysten blandt børn og unge.

Forlagenes omsætningstab skal også ses i lyset af, at flere udgivere sidste år hævede priserne på bøger på grund af de kraftigt stigende omkostninger til især papir og produktion, men langt fra nok til at holde hånden under indtjeningsniveauet.

Digital vækst

Nedgangen i forlagenes samlede salg dækker over interne forskydninger mellem formaterne. For mens salget af trykte bøger faldt med 13 pct., så fortsatte de seneste års fremgang i det digitale salg.

Væksten på 37,6 mio. kr. - svarende til seks pct. - var dog langt fra nok til at opveje for faldet på tryk. Men den interne forskydning betyder, at den digitale andel af forlagenes omsætning er nået op på 37 pct. og viser, at den digitale side af forlagsforretningen efterhånden udgør en væsentlig bid af det samlede salg.

Året forinden udgjorde det digitale salg 32,7 pct., og ved opgørelsen i 2020 udgjorde digitalt salg 26,4 pct. Tallene er dog ikke direkte sammenlignelige, da opgørelsen afhænger af, hvilke og hvor mange forlag der indberetter deres salg.

Den helt store digitale motor har gennem flere år været salget af digitale læremidler til offentlige institutioner, primært grundskoler og uddannelsesinstitutioner, samt salg til biblioteker. 

Også her var der vækst i 2022 - på 3,8 pct. - , mens salget af trykte enheder faldt med 4,5 pct. I dag udgør den digitale del af det samlede salg til det offentlige 59 pct.

Salget af lydbøger fortsatte også vækstrejsen fra de seneste år - dog med noget lavere tilvækst i forhold til tidligere. I 2022 steg det digitale lydbogssalg med 8,3 pct., svarende til 16,5 mio. kr., mod en vækst på 21 pct. i 2021. Lydbogssalget er nu nået op på at udgøre næsten 31 pct. af det samlede digitale salg med en omsætning på 214,6 mio. kr. i 2022.

Modsat går det for e-bøger, der har accelereret nedgangen i salget fra 7,3 pct. i 2021 til 15,1 pct. sidste år. Salget her udgjorde 9,2 pct. - 64,2 mio. kr. - i 2022 af det digitale salg.

Over hele linjen

Det er på tværs af alle litterære genrer med undtagelse af børne- og ungdomslitteraturen, at forlagenes salg er faldet. Størst tilbagegang var der i salget af faglitteratur, som faldt med 70 mio. kr., svarende til 16 pct. i forhold til året forinden. 

Salg af læremidler faldt med 49 mio. kr., svarende til 6,3 pct., mens der blev solgt for 17 mio. kr. mindre inden for den skønlitterære genre, svarende til en nedgang på 3,3 pct.

Det er især salget gennem online boghandlere inklusiv streaming såsom saxo.com og bog-ide.dk, hvor omsætningen er dykket mest. 

Her faldt salget med knap 11 pct. - mere end 50 mio. kr. - i 2022, mens salget til de fysiske boghandlere faldt med knap 40 mio. kr. - svarende til omkring 8,2 pct.

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også