MediaWatch

Folketidende: Sparerunde skal afværge risiko for betalingsstandsning

Medmindre Lolland-Falsters Folketidende gennemfører den nu udmeldte sparerunde, vil avisen i den nære fremtid ikke kunne betale enhver sit, siger adm. direktør Jan Holmboe.

Likviditeten er alvorligt presset i Lolland-Falsters Folketidende A/S. Så presset, at gennemfører selskabet ikke den sparerunde, som ledelsen i dag har varslet, risikerer avisen at gå i betalingsstandsning i løbet af 2013.

"Hvis ikke vi passer på, risikerer vi, at vi et lille stykke ude i fremtiden ikke vil kunne betale enhver sit," siger Jan Holmboe, der siden 1. maj har været adm. direktør for Lolland-Falsters Folketidende.

Avisens ledelse har i dag varslet en sparerunde, der skal nedlægge 16 stillinger på regionalavisen og spare mellem 7 mio. kr. og 8 mio. kr.

"Lolland-Falsters Folketidende har haft underskud flere år i træk. Og vi har i år budgetteret med et lille plus, men vi må se i øjnene, at vi går i minus. Det forstærker yderligere, at vi skal passe på, at vi ikke står i en situation, hvor vi ikke har likviditet tilbage," siger han.

Avisen havde ved årsskiftet en egenkapital på 40,3 mio. kr., men den er bundet i bygninger og i Rotationen, trykkeriet, som også indgår i koncernen.

Manglede 900.000 annoncekroner i august
Sidste år kom Lolland-Falsters Folketidende ud med et koncernresultat på -7 mio. kr. efter skat.

I regnskabet noterer ledelsen under "særlige risici", at likviditetsreserven er opbrugt, og at det er nødvendigt at realisere det budgetterede overskud for 2012, hvis likvideten skal ligge inden for den aftalte kreditramme. Svarer indtægterne ikke til forventningerne, vil det være nødvendigt at "reagere med hurtige besparelser", skriver ledelsen.

Og indtil videre har indtægterne langt fra svaret til budgettet. Særligt annonceomsætningen er - som på mange andre aviser - dykket med overraskende fart.

"Vi har vidst hele tiden, at vi skulle gennemføre spareplaner, men ikke, at det skulle gå så hurtigt," siger Jan Holmboe.

Han fortæller, regionalavisen bare i august manglede 900.000 kr. på annoncesalg. I årets første syv måneder har annonceomsætningen gennemsnitligt ligget en halv mio. kr. under budgettet.

Kommer sparerunden for sent? Hvis man er så tæt på at risikere ikke at kunne betale leverandørerne, skulle man ikke have gennemført besparelser tidligere?

"Det har jeg ingen kommentarer til. Der blev også lavet besparelser sidste år. Der havde man reageret. Men forventningerne til markedet havde været større i år," siger han.

Avisen gennemførte en sparerunde i september sidste år, da avisen blandt andet skar et par ledende stillinger væk.

Forventer overskud i 2013
Som det ser ud nu, vil 2012 give et underskud på omkring 1 mio.kr., venter Jan Holmboe. Gennemføres sparerunden vil underskuddet blive større, fordi en række forpligtelser og udgifter bogføres inden årsskiftet.

"Vi vil skyde på, at gennemføres spareplanen, vil Lolland-Falsters Folketidende - uden Rotationen - give et underskud på 5 mio.kr. i år. Men samlet vil den have en positiv indflydelse på næste års regnskab, hvor vi vil forvente et overskud," siger Jan Holmboe.

Lolland-Falsters Folketidende har siden sidste sommer tabt 1,3 pct. af læserne på hverdagsavisen og ligger altså i den blide ende af dagbladenes læsertab. Men oplaget er faldet 5,6 pct. til godt 16.000 eksemplarer.

Avisforretningen er - annoncekonjunkturerne uagtet - i krise. Det gælder hele avisbranchen, og til trods for, at avisen arbejder målrettet med annoncesalg og produktudvikling, er det vanskeligt at forestille sig, at man vil kunne hæve omsætningen igen, siger Jan Holmboe.

- JHT

Relaterede

mediawatch 14 day trial

Seneste nyt

Mediejob

Se flere

Se flere