MediaWatch

Debat: Derfor er digital dannelse på skoleskemaet også i mediernes interesse

Fremkomsten af fake news har gjort undervisning i kildekritik til en efterspurgt vare. Den efterspørgsel bør medierne stemple ind i - ikke mindst for deres egen skyld, skriver Aslak Gottlieb i anledning af Media Literacy Week.

Foto: PR

DEBAT | Uge 12 er Media Literacy Week. Et nyt EU-initiativ, som peakede i tirsdags med en såkaldt high level-konference. Den blev åbnet af kommissæren for den digitale økonomi og det digitale samfund og havde tech-journalisten Kate Russel som vært for begivenheden, der formåede at tiltrække en pæn deltagerskare i Bruxelles.

Udsagn fra scenen som ”at vi skal have et fælles FN-curriculum for media literacy” og at ”media literacy er en kulturteknik på linje med læsning og regning” høstede spontane bifald i salen. Konferencens emne virkede med andre ord stærkt motiverende på publikum. Og havde tilsyneladende også politisk opmærksomhed fra højt niveau.

Så langt så godt. Men lad mig skrue tiden halvandet år tilbage til en eTwinning-workshop (europæisk platform for skoler, red.) med overskriften "Fake News". Her proklamerede en hollandsk underviser kækt: Fake news is a gift to all teachers! Udsagnet skabte ikke

ubetinget god stemning i forsamlingen. Men manden forklarede sig godt. Det viste sig, at hans elever efter fake news-dagsordens fremkomst var begyndt at efterspørge undervisning i kildekritik og dybereliggende forståelse for, hvordan nyhedsmedierne fungerer. Et elev-ønske om hans hjælp til at øge deres media literacy, kort fortalt. Som tidligere skolelærer kan jeg bekræfte, at det er fedt. Når eleverne ligefrem efterspørger den undervisning, man leverer.

Efterspørgsel på kvalitetsjournalistik

Der er næppe nogen i mediebranchen, der betragter fake news-fænomenet som en gave. Til gengæld kan den øgede fokus på media literacy vise sig at blive en slags foræring til branchen.  En rød tråd gennem konferencens oplæg, paneldebatter og pitches var nemlig, at et højt niveau af media literacy tilsyneladende får brugerne til at efterspørge kvalitetsjournalistik – et grundlæggende markedsvilkår for at udgive journalistisk medieindhold.

For at efterspørge journalistik som medieindhold, må brugerne selvsagt være i stand til at skelne det fra andre indholdstyper. At det kan være problematisk, vidner en unders undersøgelse fra Nordicom om. Primo 2019 offentliggjorde det nordiske forskningskonsortium resultaterne fra en undersøgelse blandt svenske 16-19-årige mediebrugere. Den viste blandt andet, at 88 pct. af målgruppen havde

For mediebranchen kan det blive fatalt, hvis ikke brugerne får en oplevelse af, at journalistisk indhold er væsentligt og unikt.

Aslak Gottlieb
alvorlige vanskeligheder ved at identificere kommercielt indhold fra det redaktionelle.

Det har selv sagt væsentlige implikationer for demokratiet, hvis ikke mediebrugerne formår at skille deres oplysningskilder ad i relevante afsendere. For den enkelte bruger rummer det også en fare for ikke på et kvalificeret grundlag at kunne træffe valg om store som små beslutninger i livet. Og for mediebranchen kan det blive fatalt, hvis ikke brugerne får en oplevelse af, at journalistisk indhold er væsentligt og unikt.

Skoler mediekritisk sans

Misinformation på internettet og populistiske politikere svækker tilliden til demokratiets bærende institutioner. En tendens, der smitter negativt af i befolkningens tillid til nyhedsmedierne, som i troværdighedsmålinger scorer fortsat lavt. Dette på trods af, at vi i Danmark har pænt høje standarter for nyhedsmediernes kildetjek, presseetik og medieansvarlighed.

Branchens såkaldte tillidskrise gør det næppe nemmere at skabe bæredygtige relationer til næste generation af nyhedsbrugere, selvom unges nyhedsforbrug i dag sandsynligvis er højere end nogensinde tidligere. Ifølge DR Medieforskning benyttede 90 pct. af 15-29-årige i 2017 dagligt nyheder. Problemet er bare, at 66 pct. fik dem gennem de sociale medier. Forretningsmæssigt er det dårligt for medievirksomhederne, mens algoritme-vejen til nyhederne for brugeren betyder en væsentlig afgivelse af personlige data og mindre egenkontrol med valget af nyheder.

Også her er EU’s fokus på media literacy ugens gode nyhed. I uddannelsessystemet ser vi allerede, hvordan media literacy som en meget

Det vil være både klogt og ansvarligt af branchen at byde ind på media literacy-dagsordenen. I mine øjne nærmest uomgængeligt.

Aslak Gottlieb
bred læringskategori vinder større og større indpas. I folkeskolen forventer man at indføre faget Teknologiforståelse. Tankesættet bag Det 21. århundredes kompetencer integreres i undervisningen, som forventes at gøre eleverne digitalt myndiggjorte. Alt imens elektroniske medier forventes at gennemsyre alle fag både som kildemateriale og som værktøjer til kollaborative læringsforløb som projektopgaver, innovationsindsatser og faglig progression. Tiltag, som vi kan forvente skærper elevernes kritiske mediesans.

Medierne bør byde ind

Nyhedsmediernes rolle som formidlere af indhold og kildemateriale i uddannelsessektoren bliver i den uddannelseskontekst både større og mere betydningsfuld. Den traditionelle lærebog eller lærerens fotokopierede kompendium taber terræn til fordel for elevernes og de studerendes egen sammensatte repertoire af kilder, herunder ikke mindst medieindhold, som er skabt ud fra journalistiske værdier og arbejdsmetoder.

Det vil være både klogt og ansvarligt af branchen at byde ind på media literacy-dagsordenen. I mine øjne nærmest uomgængeligt. Det er der heldigvis allerede tradition for og båndene mellem udgivere og undervisere eksisterer allerede. Men det er farligt at hvile på laurbærrene. Det eneste sikre vi kan sige om udviklingen på mediemarkedet er som bekendt, at fremtiden er meget usikker. Så det er vigtigt at deltage i uddannelsen af brugerne. Lærere skal ikke erstattes af journalister, men som medievirksomheder skal man byde ind med ressourcer, viden og initiativer, så undervisningen i media literacy hele tiden er opdateret og relevant.

Analyse: De nye medievaner og generationskløften 

Mere fra MediaWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

MediaWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs